Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach.

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-10-01 - 2016-03-31
278 795,00 PLN
249 990,35 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Polska jest największym beneficjentem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Stanowią one aż 50% wszystkich inwestycji w kraju i będą miały ogromny wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy oraz stan środowiska. Aby właściwie spożytkować te środki konieczny jest realny udział społeczny w ich zagospodarowaniu. W latach 2014−2020 aż 40% całego budżetu (31,3 mld euro) jest i będzie wykorzystywane w regionach.

Celem projektu była pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju (ZR) w programowaniu funduszy UE na lata 2014−2020 dzięki zwiększeniu udziału w tym procesie organizacji pozarządowych i obywateli na szczeblu regionalnym, tj. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w 16 województwach.

Wsparto proces wyłaniania przedstawicieli Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE) w komitetach monitorujących i opracowano raport na ten temat. Dla każdego województwa opracowano raport nt. uwzględnienia zasady ZR w RPO i dokumentach uszczegóławiających (SZOOP) w następujących obszarach: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, odpady i transport. W 16 regionach przeprowadzono debaty z urzędami marszałkowskimi i partnerami społecznymi (łącznie 307 uczestników). Opracowano raport podsumowujący działanie 16 województw w poszczególnych obszarach, który zaprezentowano na ogólnopolskim seminarium dla członków komitetów monitorujących i przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionów (31 osób) oraz przekazano go urzędom marszałkowskim, Komisji Europejskiej i Ministerstwu Rozwoju. Wszystkie materiały i raporty (83 publikacje) umieszczono na stronie ekoprojekty.pl. O projekcie informowano w mediach regionalnych i ogólnopolskich (18 publikacji).

Dzięki projektowi wzmocniono udział partnerów społecznych w procesie programowania funduszy UE w regionach. Członkowie komitetów nabrali wiedzy i otrzymali profesjonalne zaplecze merytoryczne oraz możliwość organizacji dialogu z urzędami marszałkowskimi w formie debat regionalnych. 91% uczestników tych debat potwierdziło, że wzrosła ich wiedza na temat RPO i SZOOP. Rozwinął się dialog z urzędami marszałkowskimi i wzmocniony został wizerunek POE jako konstruktywnych partnerów społecznych. Urzędy marszałkowskie otrzymały kompleksowy pakiet uwag i konkretnych rozwiązań służących wzmocnieniu zasady ZR we wdrażaniu RPO.

Beneficjentami projektu były organizacje pozarządowe, ich przedstawiciele w komitetach monitorujących RPO oraz urzędy marszałkowskie w całej Polsce.