Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Forensic Watch

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2016-04-30
348 749,96 PLN
313 875,00 PLN
wymiar sprawiedliwości, prawo
Opis projektu
Biegli sądowi wpisani na listy sądów okręgowych w Polsce to około 18 tys. osób. Nie są oni objęci kompleksowymi programami nabywania i uzupełniania kompetencji, nie ma też skonkretyzowanych wymogów dla kandydatów na biegłych. Powoduje to, że do pełnienia tej funkcji zgłaszają się osoby przypadkowe, zaś jakość ich pracy jest niezadowalająca. Rzecznik Praw Obywatelskich akcentuje to dobitnie w piśmie z 5 czerwca 2013r. do Ministra Sprawiedliwości: „(...) niejasno określone kompetencje biegłych oraz brak systemu kontroli nad ich pracą ze strony sędziów uznane zostały za czynniki powodujące, iż udział biegłego w postępowaniu sądowym bywa zbyt czasochłonny, a czasem niewiele wnosi do rozstrzygania sporu (…). Do występujących mankamentów zaliczyć należy także brak należytego systemu kontroli nad spełnianiem przez kandydatów na biegłych odpowiednich standardów zapewniających wysoką jakość sporządzanych opinii”.

Długofalowym celem projektu jest uzyskanie poprawy jakości wymiaru sprawiedliwości w obszarze biegłych sądowych poprzez właściwy dobór osób do pełnienia tej funkcji.

W projekcie opracowano uniwersalne narzędzie do oceny kompetencji kandydatów/biegłych sądowych on-line.

W tym celu odbyły się: badanie desk-research dot. rozwiązań stosowanych w różnych krajach i systemach prawnych, a także badanie ankietowe wśród sędziów, prokuratorów i adwokatów (uzyskano 463 odpowiedzi), panel ekspertów oraz międzynarodowa konferencja „Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sądowych” (ponad 100 uczestników), w trakcie której przedyskutowano założenia do opracowywanego narzędzia. Powstały też dwa obszerne raporty:„Ocena kompetencji biegłych sądowych” oraz „Wynagrodzenia biegłych sądowych”.

Adresatami projektu byli przedstawiciele zawodów prawniczych: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i in.

Rolą partnera, Centrum Nauk Sądowych UW, było wsparcie naukowe w części badawczej projektu: budowa kwestionariuszy ankietowych, typowanie grup respondentów, analiza uzyskanych wyników, recenzja materiałów konferencyjnych, itp.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny