Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Miasto obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu.

Partycypacja publiczna Zakończony
wielkopolskie
Poznań
2014-09-01 - 2015-10-31
254 710,89 PLN
229 050,89 PLN
samorząd
Opis projektu
W 2011 roku w Poznaniu przeprowadzono gruntowną reformę funkcjonowania jednostek pomocniczych. Ograniczono ich liczbę, za to zwiększono ich kompetencje i przyznano do dyspozycji większe środki. Reforma wyzwoliła duże pokłady społecznej energii Poznaniaków – radni osiedlowi brali coraz większy udział w kształtowaniu przestrzeni publicznej i zabierali głos w ważnych dla siebie sprawach. Mimo to frekwencja w pierwszych wyborach osiedlowych po reformie wyniosła zaledwie 7,72% a rady wciąż działały w zamkniętym środowisku, opierając się na zaangażowaniu nielicznego grona osób.

Celem projektu było z jednej strony wsparcie radnych osiedlowych – dostarczenie im wiedzy i kompetencji, a z drugiej spopularyzowanie wiedzy na temat rad osiedlowych wśród mieszkańców Poznania.

Udało się zainteresować Poznaniaków aktywnością rad osiedli – świadomość istnienia wyborów osiedlowych wzrosła z 5% do 70% (na podstawie badań przeprowadzonych przez Urząd Miasta). Wiedza i kompetencje radnych w ich ocenie wzrosły dzięki szkoleniom i doradztwu. Nauczyli się, jak funkcjonują rady osiedli, jaki jest zakres kompetencji rad i przepisy regulujące ich prace. Poznali także metody aktywizowania i włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji.

W ramach projektu przeprowadzono badanie społeczne dotyczące rad osiedli wśród mieszkańców Poznania i radnych osiedlowych (przebadano ok. 450 osób), zorganizowano debatę podsumowującą 4 lata działalności rad osiedli po reformie (96 uczestników), przeprowadzono kampanię frekwencyjną przed wyborami do rad osiedli. Zorganizowano 9 szkoleń dla nowych radnych, w których wzięło udział 276 radnych. Ponadto, przez 5 miesięcy specjalny doradca, tzw. „asystent Rady” udzielił radnym 27 porad. Opublikowano podręcznik dla radnych osiedlowych w nakładzie umożliwiającym upowszechnianie go jeszcze długo po zakończeniu projektu i uruchomiono portal www.osiedla.poznan.pl – kompendium wiedzy o radach osiedli w Poznaniu.

Badanie i kampania były skierowane do wszystkich mieszkańców Poznania, natomiast szkolenia, podręcznik i doradztwo były przygotowana dla radnych osiedlowych.

Partner projektu – Urząd Miasta Poznań dofinansował badania, a inne działania wspierał merytorycznie i organizacyjnie (m. in. poprzez udostępnienie sal na przeprowadzenie szkoleń i badań, udostępnienie danych kontaktowych do przewodniczących rad i zarządów osiedli, dystrybucję plakatów w trakcie kampanii frekwencyjnej czy rozpowszechnianie informacji swoimi kanałami o działaniach projektowych).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny