Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Szkoła Dialogu

Dzieci i młodzież Zakończony
pomorskie
Warszawa
2014-09-01 - 2016-03-31
371 572,00 PLN
250 000,00 PLN
wolontariat, aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Ograniczona wiedza o wielokulturowej przeszłości oraz religijna i etniczna homogeniczność mają istotny wpływ na to, jak lokalne społeczności postrzegają kwestię relacji międzykulturowych i różnorodności. Istotnym problemem pozostaje antysemityzm, który jak wynika z badań prowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego dotyczy w szczególności środkowej i południowo-wschodniej Polski. To właśnie te regiony charakteryzowały się największymi skupiskami ludności żydowskiej przed wojną, a obecnie najczęściej można znaleźć tam nieoznaczone i zaniedbane budynki synagog czy domów modlitwy, a na żydowskich cmentarzach antysemickie i rasistowskie hasła lub graffiti.
Celem projektu była promocja postawy tolerancji i szacunku dla odmienności wśród młodzieży pochodzącej z miejscowości, w których przed wojną mieszkała liczna społeczność żydowska, a także uwrażliwienie młodych ludzi na problemy antysemityzmu i ksenofobii.
W ramach projektu w 30 miejscowościach utworzyły się grupy młodzieży, które dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom samodzielnie realizują działania społeczne mające na celu zwrócenie uwagi na wielokulturowość historyczną swoich społeczności. Powstały także udoskonalone scenariusze warsztatów edukacyjnych oraz tutoriale, które mają wspomagać pracę projektową uczniów i będą wykorzystywane w kolejnych edycjach programu. Piętnaście nowych osób, które dołączyły do zespołu trenerskiego, zostało przeszkolonych wspólnie z doświadczonymi edukatorami Fundacji. Z projektu skorzystała młodzież z kilkudziesięciu miejscowości na terenie środkowej i południowo-wschodniej Polski.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny