Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Drogi życia - ochrona korytarzy ekologicznych dla ludzi i przyrody

Kontrola obywatelska Zakończony
śląskie
Bystra
2014-10-01 - 2016-03-31
277 779,68 PLN
249 918,48 PLN
samorząd, instytucje publiczne, polityki lokalne, ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Polska jest krajem dynamicznie rozwijającym sieć transportową. Nowoczesne drogi są potrzebne, jednak stanowią również istotne zagrożenie dla łączności ekologicznej w skali kraju i Europy. Skuteczna ochrona przyrody przy drogach wymaga aktywnego udziału społecznego przy opracowaniu dokumentacji i w trakcie wydawania decyzji administracyjnych. Niestety dokumenty przedstawiane do konsultacji niejednokrotnie zawierały błędy i wymagały zmian w zakresie analiz oddziaływania na środowisko, a wg raportu NIK z 2010 roku mniej, niż w 30% postępowań uwzględniane są uwagi społeczne. Taka praktyka skutkuje powstawaniem dróg niebezpiecznych zarówno dla ludzi, jak i przyrody.
Celem projektu było wsparcie ochrony korytarzy ekologicznych jako działania dla zachowania bioróżnorodności i bezpieczeństwa ludzi na drogach. Projekt służył rozwijaniu międzysektorowego partnerstwa i poszerzaniu społecznego udziału w procesach decyzyjnych związanych z ochroną zasobów przyrody.
Dzięki projektowi oceniono wpływ istniejących dróg na korytarze ekologiczne, zidentyfikowano najbardziej konfliktowe odcinki dróg oraz przeprowadzono społeczny monitoring procedur dla nowych inwestycji. Aktywne włączano się w postępowania administracyjne i wspierano społeczny udział w procesach decyzyjnych.
W ramach projektu powstał serwis tematyczny korytarze.pl i geoserwis zawierający mapę korytarzy ekologicznych. Serwis wspierany był przez publikacje w portalach. Powstało 10 raportów merytorycznych analizujących priorytetowe problemy ochrony łączności ekologicznej przy drogach. Prowadzono punkt konsultacyjny – z porad i wsparcia merytorycznego korzystały instytucje, firmy i społeczności lokalne. Monitoring procedur administracyjnych skutkował wniesieniem uwag do postępowań dla 10 konfliktowych odcinków dróg. Projekt pozwolił na zbudowanie wizerunku PNRWI jako wiarygodnego i wartościowego partnera merytorycznego dla wszystkich odbiorców branżowych.
Beneficjenci projektu to podmioty i instytucje odpowiedzialne za przygotowanie i realizację dróg, środowiska naukowe, studenci, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny