Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mobilne Centrum Mediacji

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
kujawsko-pomorskie
Toruń
2014-11-01 - 2015-10-30
165 791,74 PLN
149 199,98 PLN
prawo
Opis projektu
Wyniki raportu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (2012) wskazują, że w województwie kujawsko-pomorskim skala oferty nieodpłatnego wsparcia psychologicznego oraz prawnego jest zbyt niska w porównaniu do potrzeb, a bezpłatne mediacje nie są prowadzone w żadnym z mniejszych miast województwa, mimo uznania ich przydatności w radzeniu sobie przez klientów pomocy społecznej z problemami pojawiającymi się na tle przemocowym oraz związanych z trudnościami w komunikacji czy pełnieniu roli małżonków lub rodziców. Badanie TNS Polska dla Ministerstwa Sprawiedliwości wskazuje także na wciąż słabą znajomość mediacji
Celem projektu była pomoc osobom, które ze względu na wiek, sytuację materialną, a także miejsce zamieszkania są wykluczane z dostępu do wsparcia mediacyjnego, poradnictwa prawnego i psychologicznego, a także promocja mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów.
Dzięki świadczonej pomocy w rejonie 3 miast województwa kujawsko-pomorskiego zmniejszyły się nierówności w dostępie do usług związanych z mediacją oraz poradnictwem prawnym i psychologicznym. Zaobserwowano wzrost zaufania klientów poradnictwa, pracowników instytucji pomocy społecznej i oświaty do mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów.
W 3 miastach: Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie i Chełmży udzielano specjalistycznych porad, z prawnych skorzystało 235 osób, z psychologicznych – 211. Przeprowadzono mediacje dla 284 osób. Zorganizowano 3 seminaria dotyczące zasad i podstaw prawnych mediacji, ich zastosowania i skuteczności. Wydano też broszurę (drukiem 500 egzemplarzy) o konstruktywnym radzeniu sobie z konfliktami.
Z działań projektu skorzystały głównie osoby ubogie, niepełnosprawne, starsze, doznające lub zagrożone przemocą, zamieszkujące tereny wiejskie (łącznie 730 osób) . W seminariach uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, policji, sądów i szkół (51 osób), którzy będą mogli zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny