Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Transport pod kontrolą

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-08-05 - 2016-04-30
375 886,94 PLN
325 855,28 PLN
zrównoważony transport
Opis projektu
Potrzeba projektu wynikała z licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu transportu, zwłaszcza kolejowego, w Polsce, a także dyskryminowania transportu publicznego - np. w finansowaniu (w 2009 nakłady na same drogi krajowe były 7 razy wyższe niż na wszystkie linie kolejowe), co prowadzi do jednego z najwyższych w UE udziału transportu drogowego w podróżach (95%). Drugą przesłanką był bardzo niewielki udział społeczeństwa w decydowaniu o kształcie planowanych inwestycji transportowych - niska jakość konsultacji społecznych i mała dostępność informacji o planowanych przedsięwzięciach.

Celem projektu była poprawa jakości transportu publicznego i zwiększenie jego roli. Drugim celem było zwiększenie wpływu obywateli na kształt inwestycji transportowych.

Wykonano 44 opinie do dokumentów na różnym poziomie regulujących kwestie transportu, które umieszczono z wyprzedzeniem na stronie na wzór dla innych, a potem wysłano do odpowiednich władz, 13 raportów problemowych, 59 artykułów. W celu uzyskania wpływu na inwestycje stworzono serwis internetowy, który służy do monitorowania przebiegu procedur prawnych dla konkretnych inwestycji, informując o pojawiających się ogłoszeniach, zbliżających się terminach na wnoszenie uwag czy odwołań. W serwisie udostępniana była dokumentacja inwestycji pozyskaną od inwestorów i urzędów, a w wybranych przypadkach publikowane były analizy i wzory pism. Takim monitorowaniem objęto 307 inwestycji, dostarczając 100 analiz - projektów pism, które złożono w imieniu Fundacji. W 3 przypadkach osiągnięto konkretny sukces, np. dodatkowe przejścia dla zwierząt.

Aby uzyskać systemową poprawę w zakresie udziału społeczeństwa, wydano biuletyn promujący dobre praktyki oraz wspólnie z zarządcą linii kolejowych w Polsce przeprowadzono pilotażowe konsultacje społeczne wybranej inwestycji. Uzyskane doświadczenia pozwalają na określenie standardów konsultacji dla wszystkich inwestycji w przyszłości.

Osiągnięto realne zmiany w przypadku 25 dokumentów, doprowadzając do poprawienia szeregu planów transportowych, uszczegółowień RPO i jednego rozporządzenia. Największym sukcesem było wylobbowanie zwiększenia środków na kolej w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 dla 10 województw - w sumie o ok. 1,2 mld zł, czyli tyle ile na kolej jest w całym programie Polska Wschodnia.

Partner projektu monitorował inwestycje w Polsce centralnej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny