Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dobre Rady dla Łodzi

Partycypacja publiczna Zakończony
łódzkie
Łódź
2014-10-30 - 2015-12-31
274 035,93 PLN
244 048,91 PLN
samorząd
Opis projektu
Rady osiedli to najniższy szczebel samorządu miejskiego. W Łodzi współdziałają z Radą Miejską i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców. Rzadko jednak uczestniczą w procesach partycypacyjnych takich jak konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna. Pozostają też słabo rozpoznawalne, a mieszkańcy nie znają ich roli i zakresu zadań.
Projekt miał na celu podniesienie jakości procesów partycypacyjnych w Łodzi poprzez rozwój współpracy 11 łódzkich RO z mieszkańcami i spopularyzowanie wiedzy o kompetencjach i znaczeniu rad osiedli wśród mieszkańców.
Projekt miał pozytywny wpływ na liczbę zgłoszonych wniosków do budżetu partycypacyjnego i frekwencję w głosowaniu w 2015 roku. Większa część radnych biorących udział w projekcie samodzielnie lub w porozumieniu z innymi instytucjami z osiedla zgłosiła przynajmniej jeden wniosek. Przeważająca część rad podjęła się wysiłku promowania wybranych przez siebie zadań, a także zbierania głosów, czasem również poza siedzibami rad.
Przeprowadzono badanie jakościowe mające na celu diagnozę obecności i siły zaangażowania się rad w projekty partycypacyjne oraz 9 diagnoz lokalnych przy współpracy z radnymi i animatorami. Przedstawiciele 11 wybranych rad osiedli (24 radnych) wzięli udział w 4 spotkaniach edukacyjnych dotyczących partycypacji, diagnozy środowiska, angażowania mieszkańców i wdrażania inicjatyw lokalnych przez RO. Odbyła się też wizyta studyjna do fundacji GFIS, obejmująca zwiedzanie domów sąsiedzkich w Gdańskiej Oruni i poznanie współpracy UMG z Radami Dzielnic. Powstało 11 pakietów informacyjnych przybliżających mieszkańcom rolę wybranych rad osiedlowych oraz 11 filmów o ich działaniach. Badania, cykl edukacyjny i działania promocyjne pozwoliły zorganizować przy współpracy animatorów, radnych i mieszkańców 9 dużych inicjatyw osiedlowych (m.in. bieg dla mieszkańców Rudy; Zielone Smulsko akcję sadzenia roślin na osiedlu; Wieszanie 50 domków dla owadów pożytecznych) – wzięło w nich udział w sumie ponad 2700 osób. Inicjatywy zostały udokumentowane w filmie. Wypracowano rekomendacje dla RO i UMŁ, które zostały przekazane radom i urzędnikom na spotkaniu podsumowującym.
W wyniku realizacji projektu skorzystali radni osiedlowi, urzędnicy UMŁ oraz społeczność lokalna zaangażowana w realizację inicjatyw osiedlowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny