Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Zgierz otwarty

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
łódzkie
Zgierz
2014-09-01 - 2015-06-30
190 935,16 PLN
171 709,44 PLN
wielokulturowość, kultura, polityki lokalne
Opis projektu
W Zgierzu zaobserwowano w ostatnich latach wzrost mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej i wzrost postaw ksenofobicznych wśród młodzieży przy jednoczesnym braku wiedzy na temat wielokulturowej przeszłości miasta. Jak pokazuje doświadczenie innego, realizowanego przez organizację projektu, w Zgierzu nie ma również działań ułatwiających adaptację dzieci uchodźczych w szkołach. W zgierskich szkołach występują również duże różnice pomiędzy aspiracjami i wiarą we własne możliwości wśród chłopców i dziewczynek (co potwierdza obserwacja członkini stowarzyszenia), a nauczycielom brakuje narzędzia, które umożliwiłoby im zmierzenie się z tematem równości płci.
Celem projektu było zmniejszenie ilości przejawów mowy nienawiści w Zgierzu, wzrost otwartości na odmienność wśród jego mieszkańców, ułatwienie małym uchodźcom funkcjonowania w zgierskich szkołach, zwiększenie świadomości nt. dyskryminacji ze względu na płeć.
Dzięki prowadzonym działaniom mieszkańcy Zgierza (w tym młodzież) zwiększyli swoją wiedzę na temat wielokulturowej historii miasta i sytuacji uchodźców. Nauczyli się, jak można wykorzystywać przestrzeń publiczną, aby promować tolerancję. Wzrosły szanse integracji dzieci uchodźczych, a do szkół wprowadzono narzędzia sprzyjające edukacji antydyskryminacyjnej.
Zrealizowano: warsztaty dla młodzieży i nauczycieli, ponad 10 działań w przestrzeni publicznej, np. flashmob, turniej sportowy, akcję plakatową, Żywą Bibliotekę, a także debatę na temat przeciwdziałania dyskryminacji z udziałem kandydatów na prezydenta Zgierza. Powstały materiały edukacyjne: książka "O dzielnych księżniczkach...", broszura o mowie nienawiści, mural, film animowany pokazujący doświadczenie uchodźców, pakiet powitalny dla uchodźców, spot dotyczący tolerancji, dwa skrypty warsztatów, strona internetowa.
Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Zgierza i uchodźcy z Ośrodka w Grotnikach. Bezpośrednio w działaniach wzięło udział 1199 mieszkańców Zgierza i 40 dzieci uchodźczych.
WYDARZENIA PROJEKTU

Zgierz Otwarty czyli murale, dzielne księżniczki i rosyjskie napisy w szkołach

Stop islamizacji Europy! … Hm. A Kawka smakuje? Serwetki z takimi napisami pojawiły się w zgierskich Mc’Donaldach jako odpowiedź na coraz bardziej radykalne ksenofobiczne i rasistowskie nastroje w Zgierzu. Dowcipne serwetki były jednym z bardzo wielu elementów projektu „Zgierz Otwarty”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba w Zgierzu.

(więcej…)