Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim

Kontrola obywatelska Zakończony
świętokrzyskie
Kielce
2014-08-04 - 2016-04-30
221 838,63 PLN
199 328,63 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
Natura 2000 to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Polska wprowadziła tę nową formę ochrony przyrody w 2004 roku wraz z ustawą o ochronie przyrody. Wyznaczenie obszarów na terenie Polski oraz zatwierdzenie ich przez Komisję Europejską trwało kilka lat. Sieć N2000 w woj. świętokrzyskim jest traktowana instrumentalnie przez społeczeństwo, urzędy i inwestorów. Istniejące organizacje pozarządowe są słabe i nie podejmują zadań związanych z kontrolą społeczną administracji. Celem projektu była diagnoza patologicznych zjawisk dotyczących Sieci N2000 w woj. świętokrzyskim, zwiększenie udziału społecznego i zaangażowania organizacji pozarządowych w sprawy ochrony środowiskowa przyrodniczego oraz uczynienie tematu obecnym w debacie publicznej. Kontrola dotyczyła sposobu rozstrzygania spraw środowiskowych. Przeanalizowano decyzje podejmowane w urzędach na terenach objętych siecią Natura 2000 w województwie świętokrzyskim oraz w odległości 1000m od jej granic – przeanalizowano pod różnym kątem 39 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Analizy poprzedzono wizjami w terenie, uzyskaniem terenowych danych o środowisku, a nieraz rozmową z lokalną społecznością. W czasie wizji zgromadzono własne dane przyrodnicze, które posłużyły do szczegółowej weryfikacji wybranych inwestycji. W przypadku łamania prawa przez organy administracji podejmowano interwencje. Opracowano raport, który zawiera najważniejsze wnioski dotyczące udziału społecznego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ochrony środowiska na przykładzie sieci N2000. Monitoring wykazał, że w dużym stopniu urzędy utrudniają udział organizacji pozarządowych w postępowaniu i w zdobywaniu informacji, a lokalne prawo ochrony środowiska jest traktowane przez społeczności w sposób instrumentalny.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny