Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Zyskaj więcej! Edukacja finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie.

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2015-09-30
252 850,25 PLN
227 552,92 PLN
Opis projektu
Zarządzanie domowym budżetem w rodzinach zagrożonych wykluczeniem cechuje często doraźność środków pieniężnych, brak skłonności do ich pomnażania, racjonalnego wydawania, planowania i oszczędzania, co w sposób bezpośredni przyczynia się do niskiej stabilności ekonomicznej gospodarstw domowych, powodując ich marginalizację. W ofercie ośrodków pomocy społecznej i wielu organizacji pracujących z rodzinami brakuje edukacji finansowej, która pomaga zmienić funkcjonujące wzorce zachowań ekonomicznych.
Celem projektu było wzbogacenie oferty ośrodków pomocy społecznej i organizacji pracujących z rodzinami o nową formę wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej poprzez współpracę rodziny z edukatorem finansowym.
Dzięki podjętych działaniom 24 instytucje pomocy społecznej i 19 organizacji pozarządowych rozszerzyło swoją ofertę o edukację finansową rodzin.
Przeszkolono 89 edukatorów (65 pracowników z 22 ośrodków pomocy społecznej, 3 pracowników z 2 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 21 pracowników z 19 organizacji pozarządowych) i przygotowano do pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Celem współpracy edukatora z rodziną był plan naprawczy finansów rodziny – stworzony i wdrożony przez rodzinę przy wsparciu i fachowej wiedzy edukatora, którego rolą była również opieka merytoryczna w trakcie procesu zmiany. Kluczową kwestią było włączenie do pracy wszystkich domowników, aby każdy z nich poczuł, że ma wpływ i jest współodpowiedzialny za zmianę sytuacji. Dzięki projektowi 144 rodziny zwiększyły swoją świadomość finansową, a 111 wprowadziło w życie plan naprawczy i zmieniło trwale sytuację życiową.
Beneficjentami projektu były 144 rodziny.