Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy.

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-08-05 - 2016-04-30
345 913,28 PLN
310 940,12 PLN
prawo, wymiar sprawiedliwości
Opis projektu
Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują wzrost liczby spraw, których przedmiotem są roszczenia antydyskryminacyjne. Mimo zainteresowania organizacji pozarządowych wsparciem osób doświadczających dyskryminacji, monitoring przeprowadzony przez Towarzystwo w 2012 r. pokazał, że włączanie się ich do postępowań z tego zakresu jest incydentalne, głównie z powodu braku znajomości mechanizmów prawnych, oraz braku wiedzy prawników o potrzebach grup dyskryminowanych.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu osób doświadczających dyskryminacji do wymiaru sprawiedliwości poprzez połączenie doświadczeń i zasobów środowiska prawniczego i organizacji pozarządowych w ramach lokalnych platform współpracy.

Dzięki projektowi zwiększono dostęp osób dyskryminowanych do wymiaru sprawiedliwości w 8 miastach. 70 prawników dowiedziało się o procesowych możliwościach angażowania organizacji, a 60 osób z organizacji o tym, że w lokalnych korporacjach są pełnomocnicy gotowi je wspierać.

Zorganizowano 8 spotkań lokalnych korporacji prawniczych z organizacjami, podczas których podzielono się wiedzą i zidentyfikowano potrzeby. Odbyły się 3 szkolenia antydyskryminacyjne dla pełnomocników procesowych i 1 dla organizacji pozarządowych. Wydano przewodnik "Pro Bono dla równości" (400 egzemplarzy), który zaprezentowano na konferencji. Informacje o prowadzonych działaniach znalazły się w 21 numerach biuletynu rozsyłanego do 248 odbiorców.

Z projektu skorzystało 44 prawników i 24 działaczy, którzy wzięli udział w szkoleniach. Z ideą projektu zapoznało się 70 pełnomocników i 60 osób z organizacji pozarządowych, którzy uczestniczyli w spotkaniach, 248 osób, do których dotarł biuletyn, 40 uczestników konferencji i 400 osób, które otrzymało przewodnik.

Partner polski, Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, odpowiadał za rekrutację prawników. Partner zagraniczny, Norweska Rada Adwokacka, podzielił się doświadczeniem współpracy prawników z organizacjami pozarządowymi w Norwegii.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny