Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Raport z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2015-07-31
140 921,65 PLN
126 820,00 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Według różnych źródeł, w Polsce żyje od 3 do 6 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami narażonych na dyskryminację. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami wskazuje w jaki sposób mają być realizowane w odniesieniu do nich Prawa Człowieka. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 r. Zobligowany jej 33 artykułem Rząd przygotował raport z wdrażania. Swoje sprawozdanie przygotował także RPO.

Istotą projektu było przygotowanie Społecznego Raportu Alternatywnego do sprawozdania rządowego, stanowiącego opis sytuacji widzianej z perspektywy samych osób z niepełnosprawnościami, organizacji działających na ich rzecz, a także niezależnych ekspertów.

Społeczny Raport Alternatywny stał się narzędziem starań o poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pozwolił na syntetyczne zebranie i uporządkowanie najważniejszych wyzwań jakie stoją przed władzami w Polsce. Prace nad raportem stały się okazją do zjednoczenia środowiska osób z niepełnosprawnościami i stworzenia dokumentu, który uwzględnia potrzeby wielu osób. Raport może być wykorzystany przez każdą organizację działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ich codziennej działalności – jest on krokiem na drodze do przełożenia na język konkretnych działań postulatów Konwencji w Polsce, a więc krokiem do jej pełnego wdrożenia.

W tworzenie raportu zaangażowało się 60 organizacji pozarządowych i ponad 160 osób z całej Polski. Treść raportu alternatywnego stworzonego przez zespół ekspertów została szeroko skonsultowana w czasie paneli eksperckich, konferencji regionalnych i za pośrednictwem internetu. Jednocześnie forma raportu upowszechnia standard dostępności oficjalnych dokumentów. Raport został przygotowany: w języku polskim, polskim języku migowym (PJM), w tekście łatwym do czytania oraz w języku angielskim dla komitetu ONZ.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny