Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013-16

Kontrola obywatelska Zakończony
kujawsko-pomorskie
Toruń
2014-09-01 - 2016-04-30
32 293,06 PLN
29 128,00 PLN
instytucje publiczne, LGBTQ
Opis projektu
Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 (KPDRT) był pierwszym rządowym dokumentem, który określał cele i działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Sprawozdawczość z realizacji KPDRT miał prowadzić ten sam podmiot, który przygotował KPDRT, tj. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W tej sytuacji konieczne było równoległe monitorowanie Programu przez niezależną organizację, która w oparciu o analizę zebranych danych mogłaby przekazywać instytucjom realizującym Program wnioski i rekomendacje.
Celem projektu było dostarczenie wiedzy o realizacji KPDRT na potrzeby tworzenia nowego Programu na lata 2017 i następne. Projekt służył w szczególności weryfikacji tego, czy działania opisane w KPDRT są realizowane i czy dzieje się to terminowo, a ponadto jak prowadzone są te działania, jakie podmioty – ze wskazanych w KPDRT – w nich uczestniczą jako partnerzy oraz jak oceniają oni realizację Programu.
Do monitoringu wyznaczono 928 podmiotów publicznych i prywatnych, m.in.: 16 urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, 77 starostw powiatowych, 404 urzędów gminy lub miasta, 22 ministerstwa, 232 organizacje pozarządowe, 33 prywatne media, 9 kościołów i związków wyznaniowych. Informacje zbierano na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej lub prośby o udzielenie informacji. Odpowiedziało ponad 360 podmiotów, głownie publicznych i organizacji pozarządowych. W oparciu o zebrane dane sporządzono, opublikowano w internecie i rozesłano 3 sprawozdania dotyczące realizacji monitorowanych działań KPDRT w podziale na lata: 2013 , 2014 i 2015-2016. Ponadto, opracowano sprawozdanie podsumowujące w języku polskim i angielskim. Ustalenia i wnioski posłużyły do sformułowania 15 rekomendacji w sprawie KPDRT na lata 2017 i następne. Rekomendacje dotyczyły nie tylko dotyczących przygotowania, budowy i wykonania KPDRT, ale też problemów z udostępnianiem i gromadzeniem informacji.
Partner był odpowiedzialny za pozyskiwanie informacji od urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, jak również Wojewódzkich Koordynatorów ds. Równego Traktowania. Partner opracował również zapytania do Pełnomocnika ds. Równego Traktowania w sprawie działań zaplanowanych w 2013 r.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny