Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2015-11-30
257 250,13 PLN
230 238,13 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia
Opis projektu
Próba reformy polskiej psychiatrii została podjęta w grudniu 2010 r. wraz z wprowadzeniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (NPOZP). Jednym z głównych celów Programu było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi holistycznej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej. Postęp we wdrażaniu NPOZP nie był jednak zadowalający - jego realizacja, mimo niezaprzeczalnej skali problemu, zarówno w obszarze społecznym, jak i ekonomicznym, nie przyniosła oczekiwanych zmian.
Celem projektu była społeczna kontrola sposobu realizacji NPOZP przez Ministerstwo Zdrowia (MZ), analiza tego systemu oraz wypracowanie wniosków i zaproponowanie zmian umożliwiających poprawę opieki psychiatrycznej w Polsce w kolejnych latach.
Dzięki realizacji projektu wypracowano rekomendacje zmian w NPOZP na lata 2016-2020, które już w trakcie realizacji projektu służyły do przygotowania nowego dokumentu. Udało się także doprowadzić do włączenia środowisk związanych z ochroną zdrowia psychicznego (środowiska lekarskiego i organizacji reprezentujących pacjentów) w prace prowadzone przez MZ.
Powołana została „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego” oraz Zespół Monitorujący, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska pacjentów oraz lekarzy psychiatrów, eksperci z zakresu ochrony zdrowia i prawa medycznego. Na podstawie dostępnych źródeł oraz wyników ankiet powstała analiza dotychczasowego NPOZP. Kluczowy dla osiągnięcia celu raport „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 – rekomendacje” został przedłożony w MZ oraz przekazany szeroko środowisku lekarskiemu, samorządom, organizacjom i mediom. Prowadzono intensywne działania rzecznicze, które m.in. przyczyniły się do utrzymania NPOZP w nowelizowanej ustawie o ochronie zdrowia publicznego.
Na wprowadzeniu w życie rekomendowanych zmian skorzystają wszyscy pacjenci, których dotykają problemy zdrowia psychicznego, ich bliscy, środowisko medyczne oraz szerzej – całe społeczeństwo.
Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją „Wygrajmy Zdrowie”, organizacją doświadczoną w działaniach strażniczych, która wniosła ekspercką wiedzę (udział w Zespole Monitorującym), ułatwiła kontakty z decydentami, środowiskiem pacjenckim i lekarskim oraz promowała projekt w mediach społecznościowych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny