Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Białystok - Wspólny Dom

Kontrola obywatelska Zakończony
podlaskie
Białystok
2014-09-01 - 2016-04-30
88 701,43 PLN
79 701,43 PLN
samorząd
Opis projektu
Białystok od lat zmaga się z aktami o podłożu ksenofobicznym. Na lata 2012-2013 przypadało znaczne ich nasilenie – od propagowania treści rasistowskich przez akty wandalizmu po przemoc i agresję wobec przedstawicieli mniejszości. Mieszkańcy miasta, w tym przedstawiciele mniejszości, coraz częściej mówili o rosnącym poczuciu zagrożenia. Jednocześnie monitoring obywatelski był w Białymstoku zjawiskiem praktycznie nieznanym – wśród organizacji brakowało liderów i ekspertów w tej dziedzinie, a władza nie wydawała się być przygotowana na taki rodzaj współpracy. Konsultacje społeczne pokazały, że Program „Białystok dla Tolerancji” (Program) był realizowany niewłaściwie, a jednostka odpowiedzialna za monitorowanie nie spełniała swojej funkcji.
Celem projektu było usprawnienie realizacji polityki Miasta Białystok w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji zawartej w Programie.
Przygotowano przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w FOPMB i mieszkańców Białegostoku do działań strażniczych. Grupa przygotowująca się do monitoringu wzięła udział w 2 otwartych seminariach, wizycie studyjnej i 2 szkoleniach. Projekt był promowany przy pomocy spotu reklamowego, utworzonego fanpage’a i plakatów, które miały przygotować społeczność lokalną, w tym władze miasta, do obywatelskiej kontroli. Przeprowadzono monitoring polityki społecznej miasta zorientowanej na przeciwdziałanie aktom agresji wobec mniejszości - przygotowano analizę prawną, analizę sprawozdania z realizacji Programu za rok 2014, analizę stron internetowych Urzędu Miasta oraz danych otrzymanych w odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej. W ramach monitoringu opisano również 11 dobrych praktyk na rzecz tolerancji, realizowanych przez różne instytucje publiczne i pozarządowe w ramach Programu.
Podsumowanie monitoringu i rekomendacje opublikowano w raporcie i zaprezentowano podczas otwartej konferencji prasowej, w której uczestniczyło 42 przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców i władz miasta, w tym Prezydent Miasta i Pełnomocniczka Miasta ds. organizacji pozarządowych, którzy zapewnili, że kolejne sprawozdanie będzie uwzględniać sformułowane rekomendacje.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny