Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Pomyśl o sobie - wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-10-01 - 2016-01-31
300 518,69 PLN
270 418,69 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia, rodzina
Opis projektu
W przyjętym przez Radę Warszawy w 2013 roku Programie „Rodzina” wskazuje się, że „Istnieje potrzeba stosowania rozwiniętych programów psychoedukacyjnych i terapeutycznych wobec kluczowych opiekunów [osób chorych], u których często rozwijają się w wyniku wypalenia i braku pomocy zaburzenia psychiczne”. Dzieci wychowujące się w domach z osoba chorą narażone są na poczucie opuszczenia w związku z zaangażowaniem rodziców w opiekę nad chorym członkiem rodziny. Na terenie Warszawy działają organizacje i instytucje oferujące pomoc dla osób z określoną chorobą. Mało jest jednak takich, które troszczą się o całą rodzinę i świadczą nieodpłatną pomoc psychologiczną.
Celem projektu była poprawa funkcjonowania członków rodzin osób chorych lub niepełnosprawnych, aktywizowanie tych rodzin i włączanie w życie społeczne.
Dzięki zrealizowanym działaniom w 58 rodzinach obciążonych chorobą poprawiły się relacje, a ich członkowie deklarują zwiększenie poczucia wpływu na przebieg własnego życia. Utworzono 2 grupy o charakterze samopomocowym skupione na opiece nad dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi (5 osób) oraz wsparciu młodych członków rodzin osób przewlekle chorych (8 osób).
Zorganizowano spotkania rekrutacyjne z diagnozą potrzeb rodziny (97 os.), 3 warsztaty umiejętności psychologicznych dla rodziców i dzieci (33 os.), terapię dla 21 rodzin (80 os., łącznie 205 h), grupę wsparcia dla dorosłych opiekunów (36 spotkań, 14 os.), cykl 4 warsztatów redukcji stresu dla 12 osób oraz udzielono wsparcia indywidualnego 12 osobom dorosłym (łącznie 132 h) oraz 14 dzieci (łącznie 228 h). Przeszkolono wolontariuszy (3 warsztaty łącznie 14 uczestników), którzy zapewniali pomoc w opiece nad chorymi członkami rodzin lub dziećmi umożliwiając opiekunom udział w projekcie. Przygotowano poradnik dla rodzin osób chorych.
W celu zainicjowania działalności grup samopomocowych zorganizowano 3 warsztaty, a ich uczestnikom zapewniono wsparcie coacha (łącznie 44 h dla 12 osób)
Działaniami projektu objęto 176 osób z aglomeracji warszawskiej.
Doświadczenie Partnera zostało wykorzystane przy rekrutacji i przygotowaniu wolontariuszy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny