Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Niech mają prawa!

Kontrola obywatelska Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-10-01 - 2016-03-31
242 511,33 PLN
217 731,83 PLN
zwierzęta, samorząd, przemoc
Opis projektu
Temat prawnej ochrony zwierząt jest obecny w dyskursie publicznym od 1997r., kiedy uchwalono w Polsce Ustawę o ochronie zwierząt. Sytuacje patologiczne wynikłe z założeń prawa ochrony zwierząt były przedmiotem społecznych protestów i debat. W 2011 r. odbyły się marsze przeciwko przemocy wobec zwierząt i braku egzekucji prawa ochrony zwierząt przez organy państwa. Pod ich wpływem znowelizowano Ustawę o ochronie zwierząt. W społecznym odbiorze wyroki w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami są nieadekwatne do przestępstw. Organy państwa nie prowadzą analiz, a udostępniane dane są szczątkowe i nie pozwalają na rzetelną analizę mechanizmów egzekucji prawa ochrony zwierząt.

Celem projektu było przeprowadzenie monitoringu 1/3 wszystkich rejonowych sądów i prokuratur, komend policji w Polsce w zakresie stopnia egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt. Analiza, miała wypełnić lukę, ale też stać się narzędziem wzmocnienia społecznych dążeń do zapewnienia bardziej skutecznej ochrony zwierzętom.

Przeprowadzono pierwszy w Polsce monitoring wymiaru sprawiedliwości i policji w zakresie egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt (obserwacja 21 spraw sądowych przez jawnych obserwatorów społecznych, wystąpienie o dostęp do informacji publicznej do 349 instytucji, przeprowadzenie badań internetowych osób prywatnych i NGO prozwierzęcych, monitoring mediów), opracowano raport i rekomendacje, wydano publikację z wynikami monitoringu (600 egz.), zorganizowano konferencję prezentującą wyniki, opracowano ebook nt. skutecznego egzekwowania zapisów Ustawy i algorytm postępowania dla policji w zakresie przestępstw przeciw zwierzętom.

Zdobyta wiedza i opracowane materiały będą mogły zostać wykorzystane przez organizacje społeczne w celu tworzenia przestrzeni społecznej dla dyskusji nad zmianą prawa oraz podejmowania działań lobbingowych w kontekście zmiany Ustawy o ochronie zwierząt.

Beneficjentami projektu były organizacje społeczne działające na rzecz ochrony zwierząt, wymiar sprawiedliwości, szeroko pojęte społeczeństwo.

Partnerem projektu było Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż, które odpowiadało za metodologię monitoringu, współprowadziło go i opracowało wyniki monitoringu przygotowując raport i rekomendacje. Organizacje współpracują ze sobą od kilku lat w zakresie działań dotyczących prawnej ochrony zwierząt.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny