Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mój pomysł, mój Stary Sącz

Partycypacja publiczna Zakończony
małopolskie
Tarnów
Gmina Stary Sącz, Stary Sącz
2014-09-01 - 2015-10-31
223 000,00 PLN
200 700,00 PLN
budżet partycypacyjny, samorząd, nowe technologie
Opis projektu
Mieszkańcy Gminy Stary Sącz wielokrotnie zgłaszali potrzebę wdrożenia budżetu obywatelskiego (BO), który da im możliwość bezpośredniego wpływu na decyzje dotyczące rozwoju gminy. Społeczność lokalna jest aktywna (frekwencja w wyborach lokalnych przekracza 50%), a w spotkaniach sołeckich zwykle uczestniczy min. 100 osób w każdym sołectwie. Jednak konsultacje społeczne często wiąże się z koniecznością osobistego stawiennictwa w określonym miejscu i czasie, co ogranicza udział do często tej samej wąskiej grupy.
Celem projektu było zademonstrowanie przy okazji II edycji BO, że Internet jest idealnym narzędziem do pobudzenia aktywności obywatelskiej i rozwoju kapitału społ., bo daje on bezprecedensowy dostęp do informacji, wypowiedzi i działań, i że możliwe jest prowadzenie za jego pomocą konstruktywnego dialogu między obywatelem a urzędem.
Wdrożona platforma do obsługi BO jako jedyna w Polsce umożliwia w pełni transakcyjne zgłoszenie projektu, który jest prezentowany on-line w całości i poddany pod moderowaną dyskusję mieszkańców. Podczas głosowania dane osobowe są automatycznie weryfikowane, a przyrost głosów jest prezentowany w czasie rzeczywistym. W obu edycjach zgłoszono 77 propozycji, frekwencja wyniosła 49 i 31%.
Wdrożono platformę do obsługi BO, przy pomocy której zgłoszono 77 projektów, na które oddano ponad 15000 głosów. Przeszkolono 38 pracowników urzędu, zorganizowano spotkania z mieszkańcami, w których łącznie uczestniczyło ok. 1500 osób, przeszkolono 145 osób wykluczonych cyfrowo, przygotowano 1 publikację. W ramach projektu przeprowadzono kampanię promocyjną, w wyniku której każde gospodarstwo domowe otrzymało informację o budżecie obywatelskim; opublikowano 24 ogłoszenia, ponad 50 artykułów prasowych, 5 audycji radiowych i 1 reportaż telewizyjny. Dodatkowo pod koniec projektu wprowadzono system do składania petycji drogą elektroniczną.
Beneficjentami projektu byli mieszkańcy Gminy Stary Sącz.
Partnerem projektu była gmina Stary Sącz, która umożliwiła formalne jego przeprowadzenie. Współpracowano też z lokalnymi wolontariuszami: Latarnikami Polski Cyfrowej, którzy prowadzili szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny