Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Otwórz oczy

Dzieci i młodzież Zakończony
podlaskie
Białystok
2014-10-01 - 2015-10-31
275 079,38 PLN
247 153,41 PLN
działania edukacyjne
Opis projektu
Województwo podlaskie od wieków jest skupiskiem wielu mniejszości narodowych, etnicznych oraz religijnych. Pomimo to, świadomość kulturowa i społeczna mieszkańców Białegostoku pozostaje na zaskakująco niskim poziomie. Mieszkańcy są silnie zindywidualizowani, nie wykazują zainteresowania innymi kulturami. Wskakuje na to Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji. Rośnie także liczba imigrantów i uchodźców, głównie z Czeczenii, przyjeżdżają studenci pochodzenia pozaeuropejskiego. Pojawia się widoczny podział na kategorie „my” i „inni”. Jak pokazują badania - tego tematu nie podejmuje szkoła ani rodzina. Doprowadziło to do eskalacji zachować rasistowskich i przemocy wobec mniejszości narodowych i imigrantów.
Celem projektu było przygotowanie młodzieży białostockich szkół ponadgimnazjalnych do reagowania na przejawy dyskryminacji.
Dzięki realizacji projektu przygotowano grupę młodzieży - 28 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym kilkuosobową grupę młodzieży czeczeńskiej, do reagowania na przejawy dyskryminacji oraz prowadzenia działań antydyskryminacyjnych dla rówieśników.
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów z tematyki obejmującej: stereotypy, wielokulturowość, profilaktykę działań dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, etniczność oraz zajęcia pozwalające grupie wspólnie z młodzieżą czeczeńską poznać tradycje, historię i kulturę naszego regionu. Podczas ferii zimowych uczestnicy poznali techniki realizacji filmowych, zasady tworzenia narracji za pomocą obrazu, techniki nagrywania dźwięku, reguły montażu. Każdy z uczestników projektu odbył staż wolontariacki w wybranej organizacji pozarządowej, co było też zachetą do włączania się w pracę ngo w przyszłości oraz wziął udział w realizacji jednego z 14 miniprojektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu, ksenofobii, czy rasizmowi.
Partner projektu Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Widok pomagał w opracowaniu i przeprowadzeniu warsztatów filmowo-artystycznych z młodzieżą.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny