Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wzmocnić głos niemocnych. Wdrożenie kluczowych standardów opieki.

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
małopolskie
Śledziejowice
2014-08-04 - 2016-04-30
388 596,08 PLN
349 436,08 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
W Polsce w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) dominują duże jednostki państwowe świadczące całodobowe usługi opieki. W wielu krajach od około 30 lat rezygnuje się z modelu dużych instytucji na rzecz małych lub zindywidualizowanych form wsparcia. Zmiany ustawodawstwa z 2011-12 r. umożliwiły organizacjom tworzenie małych domów pomocy dla ONI. Jednak polskie domy pomocy funkcjonują tylko w oparciu o standardy lokalowo-sprzętowe, żywieniowo-ubraniowe oraz te dotyczące liczby i kwalifikacji personelu (R. Szarfenberg, Krajowy Raport Badawczy, WRZOS 2011). Brakuje standardów dotyczących jakości życia, np. praw domownika, sposobu przyjmowania nowych osób, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.
Celem projektu była poprawa jakości opieki w małych domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wybranie i wdrożenie kluczowych standardów opieki w placówkach prowadzonych przez Fundację.
Opracowano procedury w 6 grupach standardów i przeszkolono personel 7 placówek w zakresie ich stosowania.
Działania stanowiły kontynuację rozpoczętego w 2012 r. procesu tworzenia standardów opieki w małych domach dla ONI. Spośród przygotowanych wówczas 20 standardów i 192 kryteriów wybrano kluczowe i rozpoczęto ich wdrażanie – wypracowanie i zastosowanie wewnętrznych procedur oraz programów szkoleń. Proces objął 7 placówek Fundacji w 4 województwach. Odbyło się 71 spotkań konsultacyjnych z udziałem 30 ONI, 56 pracowników i 27 wolontariuszy, którzy dzięki temu zyskali wiedzę na temat jakości opieki oraz możliwości współdecydowania o powstających w Fundacji wewnętrznych procedurach. Opracowano i dopracowano wiele procedur w 6 grupach standardów (m.in. przyjmowanie ONI do domu L’Arche, rola asystenta domu), przeprowadzono wewnętrzne szkolenia (m.in. towarzyszenie i wspieranie mieszkańców domu) i wydano materiały pomocnicze. Standardy były upowszechniane podczas 13 spotkań w środowiskach naukowców, studentów oraz rodziców osób z niepełnosprawnością (łącznie 319 osób).
Beneficjentami projektu były osoby mieszkające w 7 placówkach L’Arche (184 osoby).
Partner wniósł do projektu doświadczenia w zakresie opieki w małym domu oraz najlepsze praktyki deinstytucjonalizacji z Norwegii.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny