Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Już wiem jak działa samorząd

Partycypacja publiczna Zakończony
małopolskie
Książniczki
2014-10-01 - 2016-03-31
68 744,03 PLN
61 744,03 PLN
finanse publiczne, dostęp do danych publicznych
Opis projektu
Problem, którym zajęto się w projekcie, to mały udział mieszkańców wsi w życiu publicznym. O ile w miastach, w dużej mierze dzięki „ruchom miejskim", obserwujemy coraz większe zainteresowanie sprawami publicznymi, to na obszarach wiejskich zaangażowanie to jest bardzo małe. W szczególności dotyczy to „nowych” mieszkańców na terenach aglomeracyjnych, którzy zamykają się w swoich wypielęgnowanych ogródkach otoczonych wysokimi murami. Według diagnozy organizacji jednym z powodów bierności jest brak wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, w tym planowania budżetu, planowania przestrzeni publicznej i partycypacji społecznej. Podniesienie wiedzy, pokazanie mechanizmów funkcjonowania sytemu samorządowego oraz przełożenie trudnego urzędniczego języka na język zrozumiały miały zwiększyć udział mieszkańców w życiu publicznym.
Projekt był realizowany w celu zwiększenia wśród mieszkańców wiedzy na temat finansów samorządu gminnego oraz zwiększenia ich udziału w planowaniu budżetowym i przestrzennym. Celem projektu było również zaangażowanie mieszkańców gminy w sprawy lokalne oraz zwiększenie frekwencji na spotkaniach dotyczących funduszu sołeckiego, a także wprowadzenie inicjatywy obywatelskiej dla działań w kierunku poprawy estetyki otaczającej przestrzeni.
Mieszkańcy gminy zapoznali się z funkcjonowaniem samorządu gminnego. Dzięki spotkaniom, warsztatom oraz informacjom w formie ulotek i map zostali oni zaangażowani w proces podejmowania decyzji o otaczającej ich przestrzeni. W efekcie zwiększyła się liczba osób biorących udział w zebraniach wiejskich. Powstał niezależny portal z informacjami o samorządzie i jego działaniach.
Zorganizowano 7 dni warsztatowych i konferencyjnych, w których wzięło udział 189 mieszkańców w różnym wieku. Na warsztatach z planowania przestrzeni publicznej powstał zarys projektu ogrodu przy szkole. Przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych służące nawiązaniu nowych kontaktów i inicjatyw. Powstała uproszczona wersja Miejscowego Planu (stworzono 4 kolorowe plansze z najważniejszymi elementami zagospodarowania). Powstały mapy wydatków na 2015 i 2016 oraz ulotki dotyczące funduszu sołeckiego, które dotarły do każdego domu w gminie. Powstała strona internetowa www.jakdzialasamorzad.pl, na której zamieszczano na bieżąco informacje i materiały.
Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców gminy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny