Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Po Moc do konsultanta

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-10-01 - 2016-04-30
245 222,16 PLN
220 622,16 PLN
piecza zastępcza/adopcja
Opis projektu
W przyjętym przez Towarzystwo modelu pracy w Domach dla Dzieci podstawową zasadą jest wzmacniające podejście wychowawców do rodzin dzieci i angażowanie ich członków w tworzenie i realizację planu umożliwiającego wyjście z kryzysu i powrót dziecka do rodzinnego domu. Przeprowadzone przez organizację badanie potrzeb pracowników i dyrektorów tych placówek w zakresie doskonalenia kompetencji pokazało potrzebę wsparcia ich w metodach pracy z rodzinami biologicznymi dzieci.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie powinno być umieszczonych w tym samym czasie więcej niż 14 dzieci. Jeszcze nie wszystkie działające placówki spełniają to kryterium. Towarzystwo od kilkunastu lat wspiera proces przekształcania się dużych domów dziecka w mniejsze i może podzielić się swoimi doświadczeniami.

Celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, a zwłaszcza skuteczności włączania rodzin biologicznych dzieci do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu planów, mających na celu powrót dzieci do domów rodzinnych oraz pomoc dużym instytucjom w przekształceniu się w mniejsze, lepiej funkcjonujące.

Zweryfikowano i ujednolicono zasady pracy w Domach dla Dzieci, 79 opiekunów z 16 placówek podniosło kwalifikacje, opracowano 284 plany pracy z dzieckiem i jego rodziną oraz 2 strategie przekształcenia dużych instytucji opiekuńczo-wychowawczych w małe formy opieki zastępczej. Opracowano poradnik.
Zorganizowano cykl trzydniowych warsztatów (4 zjazdy po 24 godziny) dla 30 wychowawców z 16 placówek na temat pracy z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Prowadzono konsultacje dla wychowawców (108) zajmujących się rodzinami. Powstały 284 plany pracy z dzieckiem i jego rodziną oraz mini poradnik w oparciu o materiały z warsztatów. Opracowano standardy działania domów dla dzieci oraz narzędzia ewaluacji i zasady wspierania dziecka i rodziny (2 spotkania; 9 i 15 uczestników). W przekształcanych instytucjach zrealizowano konsultacje dla 2 dyrektorów (razem 26) oraz dla zespołów (po 10), dodatkowo dla jednego z nich dwudniowe szkolenie.

W działaniach uczestniczyła kadra (ok. 100 osób) z placówek w Ustce, Słupsku, Mrągowie, Krakowie, Wrocławiu, Przemyślu oraz Szklarskiej Porębie, Kijanach i Prałkowcach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny