Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2015-11-30
389 000,00 PLN
350 000,00 PLN
służby mundurowe, obszary wiejskie
Opis projektu
Jak wynika z policyjnych statystyk, z roku na rok wzrasta liczba zaginięć, w tym dotyczących dzieci i osób starszych. W przypadku zaginięć, w których zagrożone jest życie i zdrowie zaginionego, w poszukiwaniach wykorzystywane są wyspecjalizowane są organizacje poszukiwawczo-ratownicze (OPR). Rozmowy z rodzinami zaginionych, OPR i policją pokazują, że nie zawsze wykorzystywane są zasoby OPR. Przyczyna leży m.in. w braku ujednoliconego rejestru zasobów OPR i nieprecyzyjnych procedurach policji.
Celem projektu była poprawa współpracy policji i organizacji poszukiwawczo-ratowniczych (OPR) przy poszukiwaniu osób zaginionych na otwartym terenie poprzez nawiązanie dialogu i wypracowanie zasad tej współpracy.
Projekt doprowadził do integracji OPR i nawiązania bliższej współpracy z lokalną policją ze wszystkich Komend Wojewódzkich Policji. Wywołał falę dyskusji na szczeblach regionalnych, powstały też pierwsze procedury. Postulaty zmian przedyskutowano z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i strukturami, w ramach których funkcjonują grupy poszukiwawcze.
Zorganizowano 4 spotkania grup roboczych w Poznaniu, Kętach, Gdańsku i Warszawie. Stworzono rejestr OPR liczący 56 jednostek. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 60 policjantów i 27 OPR, w których zebrano dane o wykorzystywaniu OPR przez policję oraz zasobach i trudnościach tych podmiotów. Przeprowadzono także monitoring wykorzystywania OPR przez policję - współpracę z policją oceniali członkowie grup poszukiwawczo-ratowniczych. Wyniki badań i postulaty współpracy przedstawiono i przedyskutowano na spotkaniu konsultacyjnym z instytucjami nadzorującymi działania policji i OPR. Raport z realizacji projektu przekazano OPR, policyjnym koordynatorom wojewódzkim i instytucjom nadzorującym. Raport zaprezentowano i przedyskutowano podczas konferencji. Oprócz tego prowadzono monitoring obowiązujących przepisów prawnych, pracowano też nad projektem kompleksowego prawnego rozwiązania współpracy policji i organizacji pozarządowych przy poszukiwaniu zaginionych. Informacja o problematyce poszukiwań w terenie otwartym dotarła do szerokiego grona odbiorców: obywateli, mediów, władz samorządowych, ratowników i policjantów.
Partner zorganizował 3 spotkania grup roboczych i współorganizował spotkanie konsultacyjne.
Z projektu skorzystają zaginieni i ich rodziny.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny