Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nasza przestrzeń – nasza sprawa. Konsultacje społeczne planów miejscowych

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-15 - 2016-04-15
398 086,93 PLN
226 301,98 PLN
obszary wiejskie, planowanie przestrzeni
Opis projektu
Projekt był odpowiedzią na degradację wiejskiej przestrzeni - brak ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, rozpraszanie zabudowy, grodzenie i powstawanie niechcianych inwestycji w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Miał za zadanie wypracować dobre praktyki zwiększania wpływu obywateli na zagospodarowanie otoczenia oraz promować dialog pomiędzy mieszkańcami, władzami samorządowymi i projektantami planów miejscowych.
Działania były realizowane w trzech wiejskich samorządach, w których toczyły się prace nad miejscowymi planami zagospodarowania. Mieszkańcy mają ustawowo zagwarantowany udział w pracach nad tymi dokumentami, jednak władze samorządowe bardzo często konsultują te dokumenty w ograniczonym zakresie. Zadaniem projektu było umożliwienie mieszkańcom wpływu na kształt opracowywanych planów miejscowych.
W każdej z gmin we współpracy z mieszkańcami i władzami samorządowymi zaplanowano i przeprowadzono procesy konsultacji społecznych.
W sołectwie Strzelce Górne (gmina Dobrcz, miejscowość leżąca w bliskim sąsiedztwie dużego miasta) wypracowano społeczną koncepcję wielofunkcyjnego i otwartego terenu rekreacyjnego w centrum wsi. Mieszkańcy wspólnie z samorządem przystąpili do jej realizacji.
W Spale (gmina Inowłódz, miejscowość o charakterze turystycznym i uzdrowiskowym) w wyniku przeprowadzonych konsultacji przygotowano koncepcję zagospodarowania centrum wsi. Powstaną tam obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego oraz mieszkańcom np. nowa świetlica. Za realizację tych inwestycji będą odpowiedzialne władze samorządowe.
W sołectwach gminy Wieprz (gmina o charakterze rolniczym) mieszkańcy wytypowali działki z przeznaczeniem na tereny sportu i rekreacji. W celu usprawnienia ostatniego etapu konsultacji przygotowano aplikację internetową umożliwiającą zgłaszanie uwag do projektu planu.
Zebrane doświadczenia posłużyły do opracowania ogólnodostępnych publikacji oraz filmu. Projekt będzie kontynuowany przez Fundację i wsparcie w prowadzaniu konsultacji otrzyma kolejnych 30 wiejskich samorządów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny