Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Zrównoważone Zamówienia Publiczne. Monitoring prawa i standardów.

Kontrola obywatelska Zakończony
małopolskie
Kraków
2014-10-01 - 2016-04-30
199 520,00 PLN
179 520,00 PLN
ochrona środowiska/zrównoważony rozwój
Opis projektu
W zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych (włączanie kryteriów i wymagań ekologicznych w procesie zakupów), jak i w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (promocja godnej pracy, poszanowanie praw człowieka, wsparcie społeczne) Polska plasuje się poniżej średniej UE. Wg danych Urząd Zamówień Publicznych (UZP) i Komisji Europejskiej, całkowity odsetek zielonych zamówień w 2012 wyniósł w Polsce 12%. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda z SOZP – 2,9% w 2012 roku. Zrównoważone zamówienia publiczne są niewystarczająco umocowane w polskim prawodawstwie oraz nie są promowane przez instytucje publiczne.
Celem projektu był monitoring procesu implementacji w polskim prawodawstwie nowej Dyrektywy UE dot. zamówień publicznych oraz upowszechnienie międzynarodowych standardów wdrażania zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP).
W ramach projektu powstała Grupa Robocza na rzecz ZZP angażująca ok 12 organizacji pozarządowych wymieniających się informacjami, doświadczeniami, podejmujących wspólne akcje rzecznicze. Przygotowano diagnozę możliwości, barier, strategii dla rozwoju ZZP. Na podstawie rekomendacji prowadzone były dalsze działania rzecznicze kierowane do parlamentu i instytucji samorządowych.
W projekcie powstały trzy analizy eksperckie przybliżające różne aspekty ZZP, w szczególności zrównoważony łańcuch dostaw, etykiety społeczne i środowiskowe, dobre praktyki zastosowania ZZP. Odbyły się 3 debaty eksperckie tworzące przestrzeń do dyskusji dla różnych grup zainteresowanych ZZP, w tym: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz obywateli. Projekt obejmował też szereg działań popularyzujących temat ZZP poprzez artykuły on-line, media społecznościowe i publikacje w mediach konwencjonalnych.
Beneficjentami projektu były organizacje pozarządowe i instytucje publiczne odpowiedzialne za stosowanie zamówień publicznych.
Projekt był realizowany w partnerstwie z Framtiden i våre hender z Norwegii i Koalicją Sprawiedliwego Handlu. Framtiden i våre hender służyło wsparciem podczas przygotowania ekspertyzy dotyczącej łańcucha dostaw, a Koalicja Sprawiedliwego Handlu pomagała w przygotowaniu ekspertyzy dotyczącej etykiet.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny