Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obywatelskie kształtowanie polityki kulturalnej Podhala.

Partycypacja publiczna Zakończony
małopolskie
Zakopane
2014-09-01 - 2016-04-30
257 400,00 PLN
231 600,00 PLN
kultura, polityki lokalne
Opis projektu
Polityka kulturalna obszaru Podhala (powiatu tatrzańskiego) wykazuje niskie zrozumienie w kwestii znaczenia kultury i przemysłów kultury oraz gospodarki twórczości (creative economy) jako elementu rozwoju społecznego i nowoczesnej gospodarki oraz wysokich wskaźników ekonomicznych. Niskie uczestnictwo w kulturze i brak nowoczesnej infrastruktury kulturalnej, w tym np. sali koncertowej, powoduje ograniczenia w rozwoju edukacyjnym społeczności lokalnej.
Projekt miał na celu zwiększenie roli mieszkańców Podhala, lokalnych samorządów, organizacji non-profit, instytucji kultury oraz sektora biznesu w procesie kształtowania polityki kulturalnej regionu. Jego istotą było zbudowanie wspólnej wizji Podhala z Kulturą, poprzez uznanie jej za istotny czynnik rozwoju społecznego.
W trakcie realizacji projektu odbyło się łącznie 25 spotkań i debat z mieszkańcami powiatu tatrzańskiego, z przedstawicielami instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, radnymi, animatorami kultury oraz twórcami ludowymi. Odbywały się one w poszczególnych gminach powiatu tatrzańskiego, uczestniczyło w nich ok. 2,4 tys. mieszkańców. Część debat odbyła się z udziałem zaproszonych ekspertów mających doświadczenie w zarządzaniu kulturą na różnych szczeblach. Zlecono przeprowadzenie analizy polityki kulturalnej powiatu tatrzańskiego, zapoznano się z opiniami mieszkańców, które były wyrażane podczas debat, po spotkaniach, w formie ankiet i drogą e-mailową.
Dzięki projektowi mieszkańcy Podhala oraz lokalne instytucje mogły włączyć się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego w życie publiczne. Efektem finalnym projektu jest powstanie społecznego dokumentu „Strategia polityki kulturalnej Podhala”, zawierającego kierunki wspólnej polityki kulturalnej powiatu i mającego na celu niwelowanie zidentyfikowanych problemów i barier w dostępie do kultury oraz jej wielowymiarowy rozwój.
Partnerzy - Miasto Zakopane oraz Starostwo Powiatowe - wparli projekt logistycznie, jednak od strony merytorycznej ich zaangażowanie nie było zbyt wielkie, biorąc pod uwagę pierwotne deklaracje w tym zakresie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny