Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Blisko Bliskich

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2016-02-29
246 201,59 PLN
221 501,59 PLN
zdrowie/ochrona zdrowia,rodzina
Opis projektu
Blisko 40% osób starszych (65+) potrzebuje stałej opieki, a ponad 65% systematycznej pomocy (dane Głównego Urzędu Statystycznego, 2012). Co czwartą osobą w podeszłym wieku opiekują się domownicy, co czwarta sama pełni rolę opiekuna wobec innego domownika w podeszłym wieku, najczęściej małżonka (Diagnoza Społeczna, 2013). Z powodu braku edukacji przygotowującej społeczeństwo do starzenia się opiekunom brakuje podstawowej wiedzy na temat procesów i schorzeń związanych z wiekiem.
Celem projektu było zmniejszenie poczucia izolacji oraz zwiększenie kompetencji opiekuńczych i psychospołecznych rodzinnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych poprzez udzielenie im zróżnicowanego i komplementarnego wsparcia.
Projekt przyczynił się do poprawy kondycji psychicznej rodzinnych opiekunów osób starszych, zwiększenia ich wiedzy, podniesienia kompetencji opiekuńczych i wzrostu liczby kontaktów społecznych (75−80% osób; dane na podstawie ankiet ewaluacyjnych).
Zrealizowano warsztaty (4 cykle - 5 spotkań po 10 godzin i 2 cykle - 4 spotkania po 5 godzin, łącznie wzięło w nich udział 80 opiekunów) dotyczące rozumienia osób starszych, komunikowania się z nimi, sposobów radzenia sobie z zaburzeniami funkcji poznawczych i metod podtrzymywania sprawności intelektualnej oraz samodzielności, umierania, sposobów przezwyciężania stresu opiekuna i ochrony przed wypaleniem. Dla osób uczestniczących w warsztatach utworzono 2 grupy wsparcia (8 i 12 opiekunów, odpowiednio 20 i 10 spotkań po 2 godziny). Zorganizowano też 6 otwartych seminariów ze specjalistami: 3 dotyczyły schorzeń osób starszych a pozostałe farmakoterapii, pomocy instytucji i organizacji w opiece nad osobami starszymi oraz praw pacjenta. Zapewniono też możliwość korzystania z pomocy wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni (2 warsztaty po 8 godzin dla 11 osób). Uzupełnieniem i kontynuacją działań jest strona internetowa oraz broszura edukacyjna (1000 egz.) przeznaczone dla opiekunów rodzinnych oraz instytucji świadczących pomoc społeczną.
Działaniami projektu zostali objęci mieszkańcy Warszawy (40−85 lat, łącznie 400 osób) sprawujący opiekę nad starszymi osobami: jednym lub obojgiem rodziców, małżonkiem, rodzeństwem lub innym samotnym krewnym.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny