Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-01 - 2016-02-29
350 000,00 PLN
315 000,00 PLN
kobiety, przemoc
Opis projektu
Badania pokazują, że stereotypy płciowe ograniczają doświadczenia jednostki, mogą być krzywdzące, stają się przyczyną dyskryminacyjnych zachowań oraz wszystkich form przemocy ("Płeć i rodzaj w edukacji" pod red. M. Chomczyńskiej-Rubacha, 2004). Stereotypy płciowe, z którymi stykają się chłopcy na wczesnych etapach socjalizacji (także w ramach systemu edukacji), przyczyniają się do podtrzymywania przeświadczenia o wyższości mężczyzn nad kobietami, czego przejawem jest m.in. mowa nienawiści mężczyzn wobec kobiet, lekceważenie i przekraczanie granic dziewcząt.
Celem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć poprzez działania skierowane do grupy zarówno edukowanej jak i edukującej – nauczycieli i nauczycielek, a także dziewcząt i chłopców oraz do całego społeczeństwa.
Przeprowadzono warsztaty antyprzemocowe dla młodzieży i kadry pedagogicznej oraz debaty na temat stereotypów płciowych. Wydano raport dotyczący sposobu prezentowania wzorców męskości i kobiecości w podręcznikach szkolnych. Stworzono Antyprzemocową Sieć Mężczyzn.
Zrealizowano badania jakościowe wśród chłopców dotyczące mechanizmów działania seksizmu. Zorganizowano 3 warsztaty dla nauczycielek/li i pedagogów/żek nt. skutków stereotypów (44 osoby), 9 warsztatów WenDo - samoobrony i asertywności dla dziewcząt (112), 8 debat równościowych dla młodzieży (159), 5 warsztatów antyprzemocowych dla chłopców (57). Odbyło się 5 debat na temat stereotypów płciowych, ich wpływie na przemoc i roli systemu edukacyjnego w ich przełamywaniu (łącznie 310 osób). Przygotowano raport z analizy polskich podręczników oraz podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców kobiecości i męskości (250 egz.). Wyniki badań i rekomendacje zaprezentowano podczas konferencji eksperckiej (150 osób). Odbyły się 3 spotkania Antyprzemocowej Sieci Mężczyzn(16 osób), w tym jedno w formie warsztatu trenerskiego. Przygotowano poradnik dla osób pracujących z mężczyznami i chłopcami zawierający scenariusze zajęć (300 egz.).
Z projektu skorzystały 388 osoby uczestniczące w warsztatach i 460 osób obecnych na konferencji i debatach.
Grupa nieformalna Głosy przeciw przemocy była odpowiedzialna za Sieć mężczyzn, warsztaty dla chłopców, debaty równościowe oraz przygotowanie poradnika.
Zespół badawczy Gender w podręcznikach przeprowadził analizę podręczników.
Rolą Oslo Krisesenter/Bokollektivet było przeprowadzenie wizyty studyjnej i konsultacje na temat przeciwdziałania i zwalczania stereotypów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny