Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi

Partycypacja publiczna Zakończony
dolnośląskie
Legnica
2014-10-01 - 2016-03-31
269 510,00 PLN
242 506,18 PLN
polityki lokalne, obszary wiejskie
Opis projektu
Udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji lokalnych jest niski, maleje ich zaangażowanie w lokalne projekty odnowy wsi, system wsparcia sołectw przez samorządy jest słaby (na podstawie badań własnych oraz wywiadów z liderami odnowy wsi).

Odnowa wsi to program mobilizujący społeczności lokalne do aktywnego planowania i wdrażania przedsięwzięć rozwojowych dla swoich wsi. Celem projektu było wsparcie 20 sołectw województw dolnośląskiego i opolskiego poprzez opracowanie i przetestowanie modelu aktualizacji sołeckich strategii odnowy wsi oraz przekazanie tych doświadczeń kolejnym sołectwom. Dążono do opracowania modelu, który maksymalnie zaangażuje mieszkańców w planowanie i realizację zapisanych działań, integrując w ten sposób całą społeczność.

Realizacja projektu pozwoliła podnieść poziom kompetencji 42 liderów, 20 rad sołeckich i 804 mieszkańców w zakresie planowania rozwoju lokalnego oraz upowszechniła dobre przykłady partycypacji mieszkańców w odnowie wsi. Zaktualizowano 20 sołeckich strategii rozwoju wsi, zrealizowano ok. 130 działań wdrażających zapisy strategii.

Zorganizowano dwa szkolenia dla 20 zespołów odnowy miejscowości (42 osoby) na temat zasad komunikacji i mobilizowania społeczności oraz planowania projektów i ewaluacji procesu, 60 warsztatów dotyczących aktualizacji 20 strategii (804 mieszkańców), wyjazd studyjny podnoszący wiedzę o dobrych praktykach wdrażania odnowy wsi (30 liderów z sołectw uczestniczących w projekcie), konferencję (65 osób) wraz z debatą na temat barier angażowania mieszkańców, możliwości wykorzystania odnowy wsi w rozwoju lokalnym i zwiększania udziału mieszkańców w decyzjach sołeckich. Powstał model uspołecznionej aktualizacji sołeckiej strategii, narzędzia monitorowania zmian społecznych w miejscowościach oraz publikacja zwierająca praktyczne wskazówki, jak angażować mieszkańców w ideę odnowy wsi.

W projekcie wzięły udział grupy odnowy wsi, stowarzyszenia, liderzy odnowy wsi, przedstawiciele samorządów (w tym Urzędów Marszałkowskich), organizacje wspierające rozwój wsi oraz mieszkańcy.

Partner projektu − LGD Górna Prosna − wniósł do projektu doświadczenie w działaniach dotyczących odnowy wsi i aktywizowania społeczności lokalnych, wspierał uspołecznioną aktualizację sołeckich strategii w województwie opolskim oraz propagował projekt.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny