Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Prawa kobiet to prawa człowieka

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
podkarpackie
Rzeszów
2014-09-01 - 2016-04-30
270 769,91 PLN
243 669,91 PLN
kobiety, przemoc, wymiar sprawiedliwości
Opis projektu
Na terenie województwa podkarpackiego istnieje bardzo niewiele organizacji pozarządowych, specjalizujących się w równości i prawach człowieka. Grantobiorca to jedyna instytucja, która działa na rzecz praw kobiet w regionie. Z tego powodu, problematyka przestrzegania praw kobiet, w tym skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej, nie są podejmowane w należytym stopniu. Z monitoringu Grantobiorcy wynika, że skala problemu przemocy domowej, u podstaw którego leżą silnie zakorzenione stereotypy płci, jest bardzo duża a gminy nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków ochrony kobiet przed przemocą i dyskryminacją.

Zamierzeniem projektu było wzmocnienie kobiet z terenu województwa podkarpackiego i dostarczenie wsparcia kobietom doświadczającym przemocy domowej.

W wyniku podjętych działań zwiększono wiedzę z zakresu społeczno-kulturowych uwarunkowań przemocy u 607 osób oraz zapewniono potrzebne wsparcie psychologiczne i prawne kobietom doświadczającym przemocy.

W ramach projektu, który był realizowany w 32 gminach województwa podkarpackiego, przeprowadzono 14 warsztatów samoobrony i asertywności WenDo, w których wzięło udział 190 kobiet. Zorganizowano także 32 spotkania edukacyjne dla lokalnych społeczności obejmujące pokaz filmu, poruszającego tematykę praw kobiet, oraz dyskusję. W spotkaniach wzięło udział 507 osób. Przygotowano i dystrybuowano broszurę dotyczącą przemocy domowej, zawierającą praktyczne informacje dla potencjalnych ofiar. Jeśli chodzi o działania kierowane bezpośrednio do kobiet doświadczających przemocy w bliskich relacjach to udzielono niespełna 500h wsparcia prawnego i psychologicznego. Prowadzono także grupę wsparcia i uczestniczono w sprawach sądowych (przeprowadzono 368 obserwacji rozpraw). Przygotowano i złożono 2 opinie przyjaciela sądu.

Beneficjentami projektu było 190 kobiet, które wzięły udział w warsztatach WenDo, 507 osób, które uczestniczyły w spotkaniach edukacyjnych oraz 91 kobiet, które skorzystały ze wsparcia psychologicznego i/lub prawnego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny