Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-09-04 - 2016-04-30
210 417,53 PLN
189 367,53 PLN
działania edukacyjne, system oświaty
Opis projektu
Doświadczenie Federacji oraz Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton w poradnictwie dotyczącym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego pokazuje, że młodzież w Polsce ma niską wiedzę z edukacji seksualnej. Zajęcia nie są prowadzone rzetelnie, szkoła nie dostarcza wiedzy nastolatkom, co skutkuje problemami takimi jak m.in. nieplanowane ciąże i ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową. Decydenci nie dostrzegają tego problemu.
Celem projektu była kontrola zobowiązań państwa do zapewnienia młodzieży rzetelnej edukacji seksualnej i uświadomienie Ministerstwa Edukacji Narodowej o konieczności prawidłowej realizacji Ustawy o Planowaniu Rodziny z 1993r.
Federacja uzyskała wiedzę o organizacji zajęć, poznała doświadczenia uczniów oraz perspektywę dyrekcji szkół. Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy o funkcjonowania przedmiotu WDŻ pod względem prawnym i jakościowym. Uzyskane rezultaty oraz rekomendacje zostały opublikowane w raporcie „Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Perspektywa uczennic/uczniów i dyrektorów/dyrektorek szkół”. Nawiązano współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz z Pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania.
Projekt polegał na monitoringu realizacji zapisów Ustawy o planowaniu rodziny i rozporządzeń w zakresie wprowadzania do szkół wiedzy o życiu seksualnym, dostępności i jakości zajęć WDŻ, zbadaniu treści programów edukacyjnych. W wyniku przeprowadzonego monitoringu powstała analiza treści w podręcznikach do Wdż. Przygotowana została analiza prawna, która pozwoliła na identyfikację problemów związanych z realizacją WdŻ. Zrealizowano również badanie dotyczące stanu edukacji seksualnej w trzech województwach: mazowieckim, wielkopolskim oraz lubuskim, a jego wyniki ujęto w szeroko promowanym raporcie „Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Perspektywa uczennic/uczniów i dyrektorów/dyrektorek szkół”.
Beneficjentami programu byli uczniowie i dyrekcje szkół, kuratoria oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny