Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Inni to my

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
łódzkie
Łódź
2015-03-01 - 2016-04-30
102 210,52 PLN
91 989,00 PLN
LGBTQ, system oświaty
Opis projektu
Według badań, szkoła jest drugim miejscem, w którym najczęściej występuje przemoc w stosunku do społeczności LGBT+. Z raportu KPH i Lambdy za lata 2011-2012 wynika, że aż 63% młodzieży z tej grupy miała myśli samobójcze, jako powód podając brak wsparcia, agresję psychiczną oraz fizyczną w szkole oraz brak przysługującym im praw. Aż 82,6% nauczycieli biorących udział w badaniu „Lekcja Równości” uważa, że tematyka homoseksualności i homofobii powinna być poruszana w szkole (Lekcja Równości, 2012). Jednocześnie osoby pracujące w szkole w charakterze pedagoga i psychologa przyznają, że nie posiadają narzędzi ani wiedzy z zakresu przeciwdziałania homofobii w szkole oraz wspierania młodzieży LGBT+. W efekcie szkoła, która powinna być miejscem bezpiecznym okazuje się być od tego modelu odległa a młodzi ludzie często nie znajdują pomocy, której tak bardzo potrzebują.

Zamierzeniem projektu było wyposażenie osób pracujących w instytucjach edukacyjnych w woj. łódzkim w wiedzę i kompetencje z zakresu przeciwdziałania homofobii. Długoterminowym celem jest tworzenie bezpiecznego, niedyskryminującego środowiska szkolnego i podnoszenie akceptacji w stosunku do młodzieży LGBT+ na terenie woj. łódzkiego.

W wyniku podjętych działań 22 osoby pracujące z młodzieżą na terenie woj. łódzkiego nabyły kompetencji z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji uczniów LGBT.

Zrealizowano dwa dwudniowe zjazdy edukacyjne, w których uczestniczyły 22 osoby pracujące w instytucjach edukacyjnych na terenie woj. łódzkiego. Następnie na bazie zdobytej wiedzy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, osoby uczestniczące przeprowadzały warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży w swoich placówkach edukacyjnych. Przygotowując się do tego zadania osoby uczestniczące w projekcie korzystały z sesji superwizji oraz wzięły udział w 4 spotkaniach z aktywistami antydyskryminacyjnymi. Doświadczenie zdobyte w projekcie zostało upowszechnione na konferencji podsumowującej projekt oraz w publikacji, zawierającej pomysły na ćwiczenia do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą przy poruszaniu problemu dyskryminacji i homofobii. W ramach projektu opracowano także rekomendacje dla Kuratoriów Oświaty

Beneficjentami projektu są 22 osoby pracujące w instytucjach edukacyjnych oraz 69 osób, które uczestniczyły w konferencji podsumowującej.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny