Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Pełnosprawny Białystok

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
podlaskie
Białystok
2015-03-01 - 2016-02-29
66 000,00 PLN
54 000,00 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Osoby z niepełnosprawnością napotykają na wiele barier zarówno społecznych, wyrastających z mentalności części społeczeństwa, i technicznych, wiążących się z architekturą miasta, które uniemożliwiają im pełne funkcjonowanie w życiu publicznym. Powodują, że osoby te wycofują się z życia społecznego i większość czasu spędzają w domu. Jak szacuje Urząd Miasta w Białymstoku jest 30 tys. mieszkańców z niepełnosprawnością. Badanie ankietowe potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych przeprowadzone przez grantobiorcę w 2012 roku wykazało, że istotne jest zebranie informacji o miejscach, które są dostępne i przystosowane do potrzeb tego środowiska.
Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez dostarczenie informacji o miejscach przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami i zachęcenie tych osób do uczestnictwa w życiu miasta.
Uruchomiono portal - interaktywną mapę dostępności, na której zamieszczono 80 obiektów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością oraz aktualności dotyczące działań dedykowanych ON w Białymstoku.
25 wolontariuszy (w tym 8 osób z niepełnosprawnością) przeszkolono w zakresie sprawdzania dostępności obiektów i technik asekuracji osób z niepełnosprawnością poruszających się w przestrzeni miejskiej. Przeprowadzono (osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami w towarzystwie wolontariuszy) audyt 80 obiektów użyteczności publicznej. Informacje o obiektach umieszczono na portalu, na którym zamieszczane są też na bieżąco informacje o wydarzeniach dotyczących osób z niepełnosprawnością w Białymstoku. Dla osób bez dostępu do Internetu wydano publikację z opisami przyjaznych obiektów (240 egzemplarzy), którą rozdysponowano za pośrednictwem organizacji i instytucji działających na rzecz tego środowiska.
Z działań projektu korzystają niepełnosprawni mieszkańcy (i goście) Białegostoku a także osoby poruszające się z wózkami dziecięcymi. Od momentu uruchomienia zanotowano 2 180 użytkowników portalu (9 187 odsłon).
Partner konsultował prowadzone działania, brał udział w audytach oraz szkoleniach wykorzystując swoje doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny