Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Pralnia - czyli o tematach tabu w Łodzi

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
łódzkie
Łódź
2015-04-01 - 2016-01-31
60 359,15 PLN
52 409,15 PLN
wielokulturowość, kultura
Opis projektu
Mimo że Łódź w swojej strategii promocyjnej odwołuje się do dziedzictwa czterech kultur, wśród mieszkańców miasta ciągle widoczne są postawy wrogie i nietolerancyjne wobec mniejszości i grup wykluczonych (obserwacje własne organizatora projektu).

Głównym celem projektu było oswojenie tematów tabu poprzez zainicjowanie debat publicznych, skłonienie mieszkańców Łodzi do refleksji nad tym, jakie formy dyskryminacji, przemocy i wykluczenia są największym problemem w ich mieście, oraz zmianę postaw poprzez organizowanie warsztatów i wykorzystanie technik artystycznych.

Projekt pozwolił rozpocząć debatę publiczną o kwestiach związanych z dyskryminacją i wykluczeniem. Udało się zbadać postawy 300 mieszkańców Łodzi wobec mniejszości i określić to, co uważają za tematy tabu. Ponad 600 osób zostało zaangażowanych w działania artystyczne i miało okazję poddać refleksji problem dyskryminacji w Łodzi.

Przeprowadzono jakościowe i ilościowe badania wśród 300 osób z różnych środowisk: przedsiębiorców, pracowników instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Dotyczyły one form dyskryminacji w Łodzi. Wyniki opublikowano w internecie na stronie projektu i wykorzystywano podczas warsztatów (3 warsztaty rękodzielnicze połączone z dyskusją) i działań artystycznych (Tabu Fest). Podczas warsztatów powstało 200 gadżetów upcyklingowych: notesy, akcesoria i ubrania z symbolicznymi grafikami nawiązującymi do pytań stawianych podczas dyskusji na tematy tabu. Podczas Tabu Fest zorganizowano koncerty, warsztaty antydyskryminacyjne, debaty, wystawy i pokazy filmów.

Z projektu skorzystało aktywnie ok. 1000 osób (300 osób wzięło udział w badaniach, 100 osób uczestniczyło w warsztatach, 500 osób zaangażowało się w działania podczas Tabu Fest). Informacja o badaniach i działaniach artystycznych dotarła do ok. 1000 kolejnych osób.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny