Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Równość małżeńska dla wszystkich

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-02-29
252 086,43 PLN
224 575,14 PLN
LGBTQ, polityki krajowe, prawo, rodzina
Opis projektu
Problemem strategicznym ruchu na rzecz praw osób LGBT w Polsce jest brak skonsolidowanych działań rzeczniczych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dostępu par jednopłciowych do instytucji małżeństwa. W badaniu IP PAN „Rodziny z wyboru” (2014) szacowano, że w związkach jednopłciowych w Polsce żyje ok. miliona osób. Mimo prób wprowadzenia instytucji związku partnerskiego w latach 2004/2009/2013 nie udało się tego dokonać. Porażka w procesie legislacyjnym wynika z kilku czynników: z braku poparcia dla ustaw ze strony opinii publicznej i parlamentarzystów, ze słabości organizacji LGBTQIA oraz z braku skoordynowanych działań.

Zamierzeniem projektu było wypracowanie wieloletniej strategii na rzecz wprowadzenia do polskiego porządku prawnego równości małżeńskiej oraz zbudowanie sieci osób i instytucji, które podejmą wspólne działania na rzecz jej wdrożenia.

Rezultatem projektu jest opracowanie, w ścisłej współpracy z organizacjami LGBTQIA, „Strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce na lata 2016–2025” wraz z towarzyszącymi jej narzędziami prawnymi (projekt ustawy), informacyjno-edukacyjnymi oraz rzeczniczymi.

Przygotowanie strategii zostało poprzedzone badaniami na temat postaw wobec równości małżeńskiej, z których wynika, że ponad 55% społeczeństwa popiera jakąś formę legalizacji związków jednopłciowych. W ramach projektu powołano Grupę Prawną, która opracowała ścieżki możliwych rozwiązań wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Przygotowano Ustawę małżeńską wraz z uzasadnieniem, a także zainaugurowano program litygacji strategicznej na rzecz formalizacji związków jednopłciowych. Skoncentrowano się także na konsolidacji organizacji LGBTQIA. W tym celu przeprowadzono 2 spotkania Forum Organizacji oraz 5 warsztatów dyskusyjnych w różnych miejscowościach. Grantobiorca wspierał także Marsze Równości w różnych częściach kraju. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych wydano i upowszechniono publikację „Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących”.

Beneficjentami projektu było 28 organizacji/grup nieformalnych LGBT, które uczestniczyły w spotkaniach Forum oraz w wypracowywaniu strategii oraz 108 osób, które uczestniczyły w spotkaniach dyskusyjnych. Zasięg działań informacyjnych w mediach społecznościowych to kilkanaście tysięcy.

Rozwój
Zorganizowano 4 warsztaty dotyczące rzecznictwa, zarządzania organizacją i projektami, a także fundraisingu. Opracowano także rekomendacje rozwojowe dla Stowarzyszenia.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny