Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Poradnictwo, asystentura i mediacja

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
lubuskie
Zielona Góra
2015-04-15 - 2016-04-30
391 861,68 PLN
349 444,54 PLN
prawo
Opis projektu
Wciąż postępująca jurydyzacja życia oraz zawiłość przepisów sprawia, że obywatele często nie są w stanie samodzielnie rozwiązać wielu swoich problemów. Brak wsparcia powoduje bierność i narastanie kłopotów, czego konsekwencją jest obniżenie jakości życia oraz niska aktywność społeczna. Jest to szczególnie widoczne u osób, których nie stać na płatną pomoc prawną. W województwie lubuskim w 2013 r. wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej wynosił 636,5 osób na 10 tys. ludności i był wyższy od średniej krajowej o ponad 100 osób (GUS, Bank Danych Lokalnych).
Celem projektu było ułatwienie gorzej sytuowanym mieszkańcom subregionu zielonogórskiego dostępu do poradnictwa obywatelskiego i zachęcenie ich do rozwiązywania swoich spraw.
1635 osób skorzystało z pomocy prawnej lub psychologicznej w 5 Mobilnych Biurach Porad obywatelskich i rozwiązało swoje problemy.
Otwarto 5 Mobilnych Biur, w których udzielono 2226 porad prawnych, obywatelskich i specjalistycznych (m.in. prawo pracy, psycholog, terapeuta ds. uzależnień). Prawnicy przeprowadzili 15 otwartych wykładów dotyczących m.in. prawa spadkowego i cyberprzemocy. 74 osoby i 15 rodzin wspólnie z doradcami stworzyły indywidualne plany działania, a następnie realizowały je przy udziale asystentów rodziny i asystentów obywatelskich. Wydano poradnik mieszkaniowy oraz poradnik dla rodzica (po 1000 szt. każdy), które były dystrybuowane wśród klientów, placówek, instytucji, organizacji pomocowych. Nawiązano współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi, dzięki którym możliwe było dotarcie do odbiorców projektu.
Z projektu skorzystało 1635 mieszkańców subregionu zielonogórskiego w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Udział Partnera zapewnił większą kompleksowość pomocy rodzinom z problemami poprzez objęcie ich wsparciem asystenta.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny