Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

WCAG 2.0: promocja dobrych praktyk programistycznych

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-02 - 2016-04-30
193 560,25 PLN
173 210,25 PLN
nowe technologie, niepełnosprawność
Opis projektu
Fundacja Widzialni w „Raporcie otwarcia” (2013) wskazuje na niezadowalający stan dostępności dla osób z niepełnosprawnością stron www aż 114 podmiotów państwowych. Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w monografii „Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych” (2012) podkreśla konieczność szerokiej edukacji projektantów, webmasterów i programistów, by zapewnić przekazywanie informacji publicznych zgodne ze standardami dostępności.

Celem projektu było zwiększenia dostępności elektronicznych informacji, usług i narzędzi osobom z dysfunkcjami wzroku.
Powiększyła się świadomość prawnego obowiązku i technicznych możliwości stosowania rozwiązań programistycznych przyjaznych niewidomym. Szeroko upowszechniono opracowane wzorce programistyczne zgodne ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Opracowano wzorce programistyczne (stron www, formularzy elektronicznych, alternatywnych interfejsów, instalatorów aplikacji, aplikacji) oraz raporty je wizualizujące i komentujące, technologię pomagającą programistom w tworzeniu dostępnego kodu, funkcjonalną Wikipedię dostępności WikiDos, mobilne pomoce dotyczące WCAG 2.0 zrealizowane techniką microlearningu. Informacje o dostępności tych materiałów upowszechniano poprzez strony www 3 realizatorów projektu i poprzez publikacje w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Informatycznego i w magazynie „IT w Administracji” (5000 prenumeratorów), na 7 konferencjach informatycznych (Warszawa, Katowice, Lublin, Międzyzdroje, łącznie ok. 1400 uczestników), 4 wykładach (Warszawa, Kielce, łącznie 81 uczestników), 2 szkoleniach transmitowanych przez Internet (87 uczestników). Wydano 4 ulotki: promującą projekt (700 szt.) oraz 3 dedykowane: programistom, decydentom i menedżerom IT (łącznie 1600 szt.).

O wzorcach programistycznych zgodnych ze standardem WCAG 2.0 dowiedziało się ok. 6 550 informatyków.

Instytut Maszyn Matematycznych wspierał działania doświadczeniem w zakresie e-learningu oraz użyczył laboratorium informatycznego do przeprowadzenia w nich szkoleń i transmisji.
Polskie Towarzystwo Informatyczne korzystając z licznych kontaktów zajmowało się promocją WCAG w tych środowiskach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny