Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

4 kąty dla 3 sektora - Polityka lokalowa dla organizacji pozarządowych w Łodzi

Partycypacja publiczna Zakończony
łódzkie
Łódź
2015-03-01 - 2016-04-30
138 442,64 PLN
124 387,64 PLN
polityki lokalne
Opis projektu
W Łodzi NGO posiadały możliwości pozyskania lokalu gminnego–przetarg, tryb poza-przetargowy, mogły starać się o stawkę preferencyjną czynszu lub użyczenie bezpłatne. W przeciągu ostatnich 7 lat wypracowano zarządzenia i uchwały dotyczące tych trybów. Problemem było, że obowiązujące w nich zapisy były niejednoznaczne i podlegały swobodnej interpretacji poszczególnych urzędników. Występował brak wytycznych do zapisanych w w/w dokumentach kryteriów dostępu do lokalu oraz brak jasnej informacji zebranej w jednym miejscu, w jasnej formie. Celem projektu było zwiększenie przejrzystości polityki lokalowej dla 3 sektora w Łodzi.
Utworzono wraz z przedstawicielami 4 wydziałów administracji i 3 sektora zespół roboczy, który w czasie 12 spotkań, wypracował nowe i przejrzyste procedury korzystania z zasobów lokalowych miasta, w oparciu o preferencyjne zasady dla nich przygotowane. Powołano Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. lokali przy Urzędzie Miasta Łodzi oraz przeszkolono 23 osoby z organizacji pozarządowych z metod wpływania i monitorowania polityki miejskiej jak również 34 osoby z nowych procedur związanych z lokalami. Wdrożono szeroko skonsultowany i innowacyjny w Łodzi system współdecydowania o zasobach lokalowych dla NGO. Przygotowano publikację, która w sposób obrazowy przedstawia jak korzystać z zasobów lokalowych miasta (w wersji drukowanej i online).
Partner projektu, Urząd Miasta Łodzi, brał udział w pracach grupy roboczej nad stworzeniem nowych procedur,a później przygotowaniu na jej podstawie Rozporządzeń miejskich. Współpracujące wydziały: Wydział Budynków i Lokali – obecnie Biuro Gospodarki Mieszkaniowej UMŁ, Wydział Majątku Miasta obecnie Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ, Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta UMŁ.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny