Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mieszkańcy w (o)środku kultury

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-02 - 2016-02-29
217 686,14 PLN
195 746,14 PLN
kultura, instytucje publiczne
Opis projektu
Dzielnica Warszawy - Białołęka ma charakter „sypialni” stolicy. Lokalny ośrodek kultury był tam stosunkowo młody i słabo zakorzeniony wśród społeczności, a jednocześnie miał aspiracje do miana nowoczesnej i otwartej na mieszkańców instytucji.
Głównym celem i osiągnięciem projektu było otwarcie Białołęckiego Ośrodka Kultury (BOK) na głos mieszkańców dzięki powstaniu Forum Ośrodka Kultury – ciała doradczego złożonego z mieszkańców, chętnych wspierać i doradzać pracownikom BOK; będącego łącznikiem z mieszkańcami dzielnicy i na stałe zakorzenionego w instytucji.
Projekt składał się z kilku etapów służących budowaniu wśród mieszkańców poczucia wpływu na działalność ośrodka kultury. Na początku przeprowadzono rozmowy ze wszystkimi pracownikami BOK oraz spotkania z organizacjami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi tworzącymi otoczenie instytucji. Spotkania służyły umacnianiu relacji opartych na współpracy i wymianie wiedzy. Odbyła się plenerowa akcja tworzenia mapy miejsc ważnych dla mieszkańców Tarchomina, która okazała się ważna dla budowania lokalnej tożsamości i promocji projektu. Ponadto przeprowadzono diagnozę lokalną, aby poznać opinie i potrzeby mieszkańców dotyczące oferty i sposobu funkcjonowania BOK. Osoby chętne do działania w Forum Ośrodka Kultury wypracowały wspólnie z pracownikami BOK zasady działania Forum oraz pomysł na nowe funkcje dla nieużywanej przestrzeni boiska leżącego przy BOK. Konsultacje dotyczące boiska, prowadzone metodą design thinking były testem dla zaangażowania i efektywności członków nowego Forum. Na koniec zorganizowano seminarium upowszechniające doświadczenia z działań partycypacyjnych w instytucjach kultury. Proces opisano w przykładach działań na www.partycypacjaobywatelska.pl.
Uczestnikami projektu byli mieszkańcy i pracownicy BOK.
projekt w całości był realizowany w ścisłej współpracy z BOK. Partner z jednej strony wspierał logistycznie działania (udostępniając sale lub przestrzenie na spotkania, wykorzystując dostępne kanały komunikacyjne i promocyjne), z drugiej strony dbał o spójność merytoryczną wypracowywanych rozwiązań z wizją instytucji. Pracownicy BOK byli zaangażowani w przeprowadzenie diagnozy potrzeb i konsultacji wokół boiska oraz proces tworzenia Forum, uczestnicząc we wszystkich organizowanych spotkaniach i przygotowaniach do nich.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny