Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Bezpieczny dom

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-04-01 - 2016-03-31
390 452,63 PLN
349 817,63 PLN
uchodźcy i migranci, integracja
Opis projektu
Migranci w Warszawie borykają się z problemami w kontaktach z urzędami i mają niską świadomość prawną, co skutkuje poczuciem niepewności, zagubienia oraz podatnością na wykorzystywanie, zwłaszcza wśród osób z tzw. grup wrażliwych. W Poznaniu najważniejsze problemy to brak wiedzy cudzoziemców o ich uprawnieniach oraz ich poczucie braku pomocy instytucjonalnej.
Celem projektu było kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Warszawie (Stowarzyszenie Interwencje Prawnej) i Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) poprzez poradnictwo interdyscyplinarne: prawne, integracyjne oraz pomoc w tłumaczeniach.
Podczas realizacji projektu udzielono bezpośredniego wsparcia 720 migrantom, w tym 470 z grup szczególnie wrażliwych. Powstały dwa raporty na temat sytuacji cudzoziemców w Poznaniu. Współpraca partnerska w ramach projektu pozwoliła na podniesienie kompetencji młodej organizacji i wzmocnienie współpracy z instytucjami zajmującymi się tematyką migracji w Poznaniu.
Działania prowadzone w Warszawie obejmowały poradnictwo prawne (1522 spraw), poradnictwo integracyjne i pomoc wolontariuszy tłumaczy w załatwianiu spraw w urzędach i placówkach ochrony zdrowia (400 wizyt). W Poznaniu prowadzono poradnictwo integracyjne i zorganizowano 12 spotkań integracyjnych dla migrantów. Wydano dwa raporty na temat sytuacji migrantów w Poznaniu. Prowadzono portal informacyjny dla cudzoziemców w tym mieście, zorganizowano cykl wykładów otwartych na temat migracji oraz wzmocniono współpracę z Urzędem Miasta Poznania. Zespół organizacji partnerskiej został przeszkolony przez stowarzyszenie w zakresie wsparcia migrantów, odbył staże i na bieżąco korzystał z konsultacji organizacji wiodącej.
Beneficjentami projektu byli cudzoziemcy/ki o specjalnych potrzebach w Warszawie (ofiary przemocy, samotni rodzice, dzieci bez opieki, osoby przewlekle chore, migranci w detencji i osoby wykorzystywane przez pracodawców, 470 osób) oraz cudzoziemcy/ki w Poznaniu (250 osób).
Współpraca z partnerem projektu − Centrum Badań Migracyjnych w Poznaniu − pozwoliła na rozszerzenie działań na rzecz migrantów w miejscu, gdzie takie wsparcie nie było dotychczas dostępne.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny