Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Rekonstrukcja - program wspierania ofiar handlu ludźmi w reintegracji społecznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
250 646,68 PLN
223 823,58 PLN
integracja
Opis projektu
Według danych Komendy Głównej Policji, w latach 2010 - 2012 stwierdzono w Polsce 527 przypadków handlu ludźmi oraz zidentyfikowano 1052 pokrzywdzonych. Pokrzywdzeni handlem ludźmi to szczególna kategoria ofiar przestępstw, którym niezwykle trudno powrócić do życia po przebytej traumie, zwykle więc osoby te najczęściej pozostają wykluczone i zmarginalizowane. W Polsce ofiary handlu ludźmi od 2010 r. korzystają ze wsparcia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK), prowadzonego przez Fundację na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Celem projektu było zminimalizowanie ryzyka wtórnej wiktymizacji i marginalizacji i wsparcie ofiar handlu ludźmi w integracji poprzez rozszerzenie oferty interwencyjnej (wydłużony czas pracy z klientem, zajęcia indywidualne i grupowe) oraz dostosowanie jej do indywidualnych predyspozycji i zaplecza kulturowego poszczególnych osób.
Dzięki realizacji projektu 41 osób skorzystało z indywidualnie dobranej oferty wsparcia w postaci m.in. zajęć językowych, warsztatów rozwoju osobistego i kursów przydatnych w procesie integracji społecznej.
Klienci wzięli udział w warsztatach na temat praw człowieka, lekcjach języka polskiego, kursie języka angielskiego, zajęciach poświeconych planowaniu budżetu, podstawom asertywności, samoobrony, pierwszej pomocy, obsługi komputera, relaksacji i radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy projektu podnieśli swoją świadomość społeczną, poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa.
W projekcie wzięło udział 41 osób z 8 krajów – klienci Krajowego Centrum dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, przebywający na terenie lub w pobliżu Warszawy.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny