Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Monitoring otwartych konkursów na zatrudnienie nauczycieli akademickich

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-04-30
270 703,41 PLN
243 632,96 PLN
system oświaty
Opis projektu
Zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli akademickich jest regulowane przepisami ustawowymi i wewnątrzuczelnianymi. W Polsce jest 87 tys. nauczycieli akademickich. Liczba stanowisk do obsadzenia sukcesywnie maleje (w ciągu ostatnich lat zmniejszyła się o 13 proc.), co zaostrza rywalizację o dobrze płatne miejsca pracy na uczelniach. W systemie szkolnictwa wyższego nie sprawdzają się konkursy; zamiast przyczyniać się do zwiększenia przejrzystości polityki kadrowej uczelni i motywować do udziału w rekrutacji wybitnych wykładowców są kolejnym powodem blokowania mobilności polskich naukowców.

Najważniejszym celem projektu było stworzenie impulsu do wprowadzenia zmian systemowych w sposobie rekrutacji nauczycieli akademickich.

Projekt pozwolił pokazać skalę problemu oraz ujawnił najbardziej kontrowersyjne działania uczelni. Dzięki zwróceniu uwagi mediów oraz kluczowych instytucji środowiska akademickiego na problem nieprawidłowości w przeprowadzaniu konkursów wygenerowano silny impuls do wprowadzenia zmian systemowych.

W ramach projektu przeanalizowano przepisy uczelniane oraz stosowanie przepisów ustawowych na 55 uczelniach. Zidentyfikowano 615 różnych błędów popełnianych podczas rekrutacji na próbie 492 postępowań konkursowych. Przygotowano 49 kompletów rekomendacji indywidualnych dla uczelni, które poskutkowały zmianą przepisów wewnętrznych lub praktyk na 11 uczelniach. Zainicjowano 6 postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, które pozwolą określić, do jakiego stopnia sprawy kadrowe uczelni będą traktowane jako informacje publiczne. Powstało 14 tekstów zawierających diagnozę problemu nieuczciwie przeprowadzanych konkursów na uczelniach, które znalazły się w 190-stronicowym raporcie. Trafił on do 458 uczelni i innych instytucji i 855 internautów. Rekomendacje dotyczące zmian ustawowych otrzymało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inne organy z sektora szkolnictwa wyższego (m.in. PKA, KEJN, RGNiSW), a także komisje parlamentarne. O projekcie pisały m.in. ogólnopolskie dzienniki oraz media elektroniczne.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny