Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
Gmina Płużnica, Płużnica
Gmina Krynica Morska, Krynica Morska
Gmina Lisewo, Lisewo
2015-02-02 - 2016-04-30
375 157,59 PLN
336 671,59 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych, planowanie przestrzeni, samorząd
Opis projektu
Projekt odpowiadał na problem niewystarczającego wykorzystania potencjału Młodzieżowych Rad Gmin (MRG) jako instytucji dialogu obywatelskiego. Celem projektu było wzmocnienie mechanizmu MRG.
Działania były prowadzone w 3 gminach (Krynica Morska, Lisewo, Płużnica), obejmowały też ogólnopolskie działania rzecznicze skierowane do samorządowców.
Najważniejszym osiągnięciem projektu było przeprowadzenie w gminach modelowych procesów włączania młodych w podejmowanie decyzji politycznych. W Lisewie MRG brała udział w podejmowaniu decyzji dot. zagospodarowania Jordanka (projekt zostanie wdrożony, są na niego środki w budżecie gminy na 2016 r.), w Płużnicy władze zdecydowały że utworzą klub młodzieżowy w byłym budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Krynicy Morskiej powstanie 2,5 hektarowy obszar przeznaczony do odpoczynku, rekreacji i zabawy, do którego MRG przygotowała społeczną koncepcje zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją. We wszystkich gminach działania projektowe pozwoliły rozwiązać ważne problemy zdiagnozowane przez młodzież: brak miejsc spotkań, nieadekwatną do potrzeb młodych ofertę świetlic, potrzebę zagospodarowania terenów publicznych. W proces diagnozy zaangażowanych było 466 osób. Członkowie MRG wzięli udział w 66 h warsztatów. Gminy otrzymały wsparcie eksperta: 16 dni.
W ramach działań rzeczniczych nawiązano współpracę ze związkami jednostek samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP), zorganizowano seminarium dla władz i urzędników (wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego153 uczestników), przygotowano i upowszechniano dokumenty merytoryczne: analizę standardów wsparcia młodzieżowych rad w Unii Europejskiej, opis dobrych praktyk działania MRG w zakresie współpracy z władzami (Radom, Płużnica, Olsztynek, Wąchock, Bydgoszcz), kartę zasad i standardów działania młodzieżowych rad oraz zbudowaliśmy środowisko osób, organizacji i instytucji tj. koalicję na rzecz Młodzieżowych Rad Gmin (21 organizacji), której celem jest poprawa jakości działania MRG w Polsce.
Rolą partnera, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, było upowszechnianie rezultatów m.in. organizacjom członkowskim oraz współpraca ze Związkami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny