Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Niewidomi na posiedzeniach organów władzy publicznej

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-02 - 2016-04-29
209 040,00 PLN
162 000,00 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Poziom zainteresowania osób niewidomych problematyką społeczną jest niski. Załatwianie codziennych spraw, zdobycie i wykonywanie zawodu wymaga od nich dużo więcej wysiłku niż od osób pełnosprawnych. Dlatego też często nie wystarcza im czasu na skierowanie swojego zainteresowania na zagadnienia społeczne. W związku z tym wpływ osób niepełnosprawnych na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej w kluczowych dla nich sprawach (m.in. dostępność architektoniczna, dostęp do informacji oraz różnych dóbr i usług) jest znikomy.
Celem projektu było pokazanie osobom niewidomym jak działają organy władzy publicznej i zachęcenie ich do brania ważnych dla nich spraw w swoje ręce. Celem długofalowym było spowodowanie, aby w przyszłości osoby niepełnosprawne zasiadały, na równych prawach z w pełni sprawnymi, w wybieralnych organach władzy.
Projekt przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy osób niewidomych na temat kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej oraz mechanizmów ich działania. Zyskali większe przekonanie o tym, że obywatel może wpływać na rzeczywistość. Najaktywniejsi uczestnicy wzięli udział w kilku działaniach rzeczniczych. Udało się wyłonić grupę osób, chcących szerzej angażować się w sprawy społeczne.
Beneficjentami projektu były 62 osoby niewidome i słabowidzące. Wzięły one udział, jako obserwatorzy, w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Miasta oraz komisji tematycznych tych organów, a także spotkaniach poświęconych konsultacjom społecznym i rzecznictwu. Został przygotowany „Przewodnik Obywatelski” zawierający informacje na temat poszczególnych organów władzy publicznej. Powstał też film poświęcony rzecznictwu w sprawach osób z niepełnosprawnością.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny