Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-03-31
244 662,72 PLN
219 662,72 PLN
niepełnosprawność
Opis projektu
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Ratyfikacja konwencji przez Polskę otworzyła przestrzeń do rozmowy o zmianie rozumienia niepełnosprawności i traktowaniu jej jako zjawiska społecznego. Jednak jak pokazują badania i analizy prowadzone np. przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i środowisko organizacji pozarządowych, poziom wdrażania niektórych postulatów Konwencji daleki jest od założonego ideału. Przyczynami takiego stanu rzeczy są niska świadomość i brak wystarczającej wiedzy u samych osób z niepełnosprawnościami (ON), a także w instytucjach zajmujących się organizacją wsparcia. Sytuacja ta wymaga podjęcia dwutorowych działań i szerokiego oddziaływania. Głównym celem projektu było wzmacnianie wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a zaplanowane działania miały przyczynić się do zainicjowania na poziomie lokalnym kształtowania skutecznych polityk publicznych oraz strategii na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wybrano 8 Regionalnych Rzeczników Osób Niepełnosprawnych, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji konsultacji społecznych oraz paneli warsztatowych odbywających się na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Spotkania dotyczyły wybranych artykułów Konwencji: Dostępność, Edukacja, Zatrudnienie. W trakcie spotkań przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i środowiska ON mieli możliwość wymiany doświadczeń, a także zaplanowania działań stanowiących rozwiązanie dla zidentyfikowanych problemów. Na podstawie spotkań powstały „Rekomendacje Regionalnych Rzeczników Osób Niepełnosprawnych. Raport monitoringowy z realizacji wybranych artykułów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Dokument został upowszechniony wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji oraz pozostałych interesariuszy biorących udział w projekcie. Rezultaty projektu zostały przedstawione na konferencji współorganizowanej z RPO. Odbiorcami działań były organizacje pozarządowe, ON oraz przedstawiciele samorządów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny