Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Włączeni w społeczność

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Romani Bacht"
dolnośląskie
Wrocław
2015-03-01 - 2015-12-31
93 995,49 PLN
84 585,18 PLN
Romowie, integracja
Opis projektu
Z raportu Stowarzyszenia NOMADA (Raport „Masz problem? Przemoc motywowana nienawiścią we Wrocławiu”, Wrocław, 2011) oraz danych Policji wynika, że w ostatnich latach we Wrocławiu nasiliły się zachowania ksenofobiczne i rasistowskie. Tylko w 2013 roku w mieście miało miejsce kilkanaście zdarzeń związanych z dyskryminacją na tle rasowym („Brunatna Księga”, Stowarzyszenie Nigdy Więcej). Z opublikowanych w 2011 roku badań CBOS wynika, że dorośli Polacy największą niechęć odczuwają do Romów (49% badanych).

Celem projektu było wsparcie Romów i ich otoczenia w integracji społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne.

Dzięki projektowi udało się zaangażować dziesięcioosobową grupę, której zadaniem było przeciwdziałanie dyskryminacji. Przeszkolono 36 osób w zakresie tematyki antydyskryminacyjnej. Rezultatem projektu była również współpraca Romów i nie-Romów podczas małych lokalnych przedsięwzięć. Istotne okazało się także wsparcie społeczności romskiej, która zorganizowała grupę samopomocową mającą rozwiązywać trudności związane z funkcjonowaniem społecznym.

Podczas warsztatów antydyskryminacyjnych przeszkolono 36 osób (5 trzygodzinnych spotkań) oraz dziesięciu liderów lokalnej społeczności (21 godzin); liderzy przeprowadzili dwie akcje społeczne − malowanie muralu oraz gry i zabawy. Odbyło się sześć spotkań grupy samopomocowej dla Romów, a wsparciem objęto 15 osób. Zorganizowano także trzy spotkania ze społecznością lokalną, w których wzięło udział 55 osób.
Z projektu skorzystało w sumie ok. 70 osób.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny