Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wielokulturowy Zgierz

Dzieci i młodzież Zakończony
łódzkie
Zgierz
2015-03-01 - 2016-04-30
203 894,16 PLN
183 466,80 PLN
niepełnosprawność, działania edukacyjne
Opis projektu
Istnienie problemu dyskryminacji i nienawiści w Zgierzu potwierdzają m.in. gwałtowne sprzeciwy wobec pobliskiego ośrodka dla uchodźców, a także widoczne na ścianach budynków czy murach liczne graffiti oraz napisy islamofobiczne, antysemickie i homofobiczne. Podejmowane przez Stowarzyszenie próby oczyszczenia przestrzeni miejskiej z tych znaków i treści często spotykały się z atakiem ze strony grup nacjonalistycznych i rasistowskich. W działania tych grup angażują się głównie młodzi ludzie, zwłaszcza – zgodnie z diagnozą własną Stowarzyszenia – pochodzący ze środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, którzy nie widzą dla siebie innych źródeł tworzenia własnej wspólnoty i budowania własnej godności.
Celem projektu był rozwój postawy akceptacji wśród młodych ludzi ze Zgierza poprzez zapoznawanie ich z innymi kulturami i uczenie szacunku dla odmienności, a także angażowanie ich w życie swoich społeczności.
Dzięki realizacji projektu utworzono ponad 100-osobową grupę młodych ludzi, którzy przygotowują i prowadzą działania mające na celu przeciwdziałanie nienawiści i dyskryminacji.
W ramach projektu ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży ze Zgierza i okolic uczestniczyło w cyklu zajęć dotyczących nienawiści i dyskryminacji. Powstały skrypty warsztatów. Zorganizowano 10 wydarzeń szkolnych pod nazwą „Święto różnorodności”. Uporządkowano i oznaczono plac po cmentarzu żydowskim oraz dzielnicę żydowską w Zgierzu. Powstał też wielkoformatowy mural w centrum miasta, promujący postawę otwartości na wielokulturowość. Nagrano trzy przewodniki audio po Zgierzu oraz wydano trzy numery miesięcznika „Zgrzyt”.
Z udziału w projekcie skorzystały dzieci i młodzież uczęszczające do szkół w Zgierzu i okolicach.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny