Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Wdrażanie standardów równego traktowania w edukacji i instytucjach publicznych

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-04-30
256 467,45 PLN
226 862,66 PLN
integracja, system oświaty, wielokulturowość
Opis projektu
Istotnym problemem w polskich szkołach i instytucjach publicznych jest brak dostatecznych rozwiązań instytucjonalnych i praktycznych przeciwdziałających dyskryminacji. Jednym z ważniejszych narzędzi w tym zakresie jest opracowanie i wdrożenie standardów równego traktowania. Taki mechanizm zwiększa szansę na wprowadzenie w systemie edukacji formalnej oraz w funkcjonowaniu instytucji publicznych efektywnych, trwałych i systemowych rozwiązań antydyskryminacyjnych. Z doświadczenia Grantobiorcy wynika, że część instytucji wyraża gotowość opracowania standardów równego traktowania w swoich placówkach, jednak potrzebuje eksperckiego wsparcia w tym zakresie.

Zamierzeniem projektu było dostarczenie wsparcia placówkom oświatowym i innym instytucjom publicznym w opracowywaniu mechanizmów antydyskryminacyjnych.

W wyniku podjętych działań w 5 placówkach edukacyjnych opracowano i wdrożono szkolne Kodeksy Równego Traktowania.

W ramach projektu udzielono wsparcia 9 szkołom w zakresie opracowywania i wdrażania mechanizmów antydyskryminacyjnych. Wsparcie obejmowało łącznie 126,5h warsztatów, konsultacji i superwizji dla społeczności szkolnych, w których wzięło udział 311 osób. Analogicznego wsparcia eksperckiego dostarczono jednej instytucji publicznej, a mianowicie Wydziałowi ds. Cudzoziemców. Placówka ta skorzystała z 57h warsztatów i konsultacji antydyskryminacyjnych,w których wzięło udział 139 osób. Doświadczenie współpracy ze szkołami oraz z instytucją publiczną zostało podsumowane w ramach dwóch spotkań ewaluacyjnych z osobami uczestniczącymi w projekcie. Rezultaty działań zostały upowszechnione na otwartym dla szerszej publiczności seminarium podsumowującym, w którym wzięły udział 63 osoby. Opracowano także przewodnik dotyczący równego traktowania, który został rozdystrybuowany wśród instytucji publicznych oraz 4 broszury, które w przystępny i kompaktowy sposób przybliżają ideę instytucjonalnych rozwiązań antydyskryminacyjnych.

Beneficjentami projektu było 147 przedstawicielek i przedstawicieli kadry pedagogicznej, 53 rodziców, 109 uczniów i uczennic oraz 139 osób pracujących w instytucjach publicznych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny