Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Niebieski Raport - monitoring procedury Niebieskie Karty w Warszawie

Kontrola obywatelska Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-04-30 - 2016-04-29
135 000,00 PLN
121 500,00 PLN
przemoc, kobiety
Opis projektu
W 2010 r. znowelizowano Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rozporządzeniem Rady Ministrów w 2011 r. wprowadzono procedurę Niebieskie Karty (NK) jako narzędzie interwencji wobec przemocy łączące kompetencje instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy. Od tego czasu nikt nie badał na ile procedura NK odpowiada na potrzeby pokrzywdzonych, czy działania są prowadzone z uwzględnieniem ich podmiotowości i praw.
Celem projektu było przeprowadzenie monitoringu realizacji procedury Niebieskie Karty (NK) w Warszawie i sprawdzenie czy prowadzone działania odpowiadają na potrzeby pokrzywdzonych, czy otrzymują oni realną pomoc z poszanowaniem ich podmiotowości? Analiza miała wypełnić lukę i posłużyć przygotowaniu rekomendacji do pracy i szkoleń dla służb, a w efekcie do skuteczniejszej realizacji praw pokrzywdzonych.
Przeprowadzono pilotażowy monitoring procedury NK w Warszawie z perspektywy osób doznających przemocy. W badaniu wzięło udział 131 osób z Warszawy. Uzyskane dane dały obraz faktycznej pomocy dla osób doznających przemocy. Pilotaż pokazał, że działania służb w ocenie pokrzywdzonych nie są zadowalające. Badani krytycznie odnieśli się m.in. do pracy policji, przewlekłości postępowania i niedostatecznego wykorzystania środków izolacyjnych. Wskazali na kluczową rolę pomocy psychologicznej. Opracowano raport i rekomendacje dla służb do dalszej realizacji procedury NK oraz do szkoleń, wydano publikację z wynikami monitoringu (350 egz.), zorganizowano konferencję prezentującą wyniki.
Analiza procesu interwencji i wsparcia oraz opracowane materiały będą mogły zostać wykorzystane przez instytucje pomocowe, organizacje społeczne i ZI w celu podniesienia skuteczności działań na rzecz pokrzywdzonych, realizacji ich praw, uwzględniania ich podmiotowości i zapobiegania ich wtórnej wiktymizacji.
Beneficjentami projektu były osoby doznające przemocy, warszawskie instytucje zaangażowane w realizację procedury NK, członkowie ZI, grup roboczych oraz NGO działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Partnerem projektu było m.st. Warszawa, które współtworzyło narzędzia badawcze, współpracowało przy rekrutacji, tworzeniu rekomendacji oraz organizacji konferencji. Stowarzyszenie od lat współpracuje z Partnerem na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny